# عنوان مدرس ظرفیت باقیمانده تاریخ شروع شناسه کلاس مبلغ دوره
1 Starter (حضوری) ( ) 10 10 ۱۴۰۱/۰۴/۱۳ ۱۴۰۱۰۲۰۱۰۱ ۴۱۷,۰۰۰ سایت ثبت نام
1 EIGHT 1A (حضوری) ( ) 10 10 ۱۴۰۱/۰۴/۱۳ ۱۴۰۱۰۲۲۱۰۱ ۴۱۷,۰۰۰ سایت ثبت نام
1 Starter (حضوری) ( ) 10 10 ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ ۱۴۰۱۰۳۰۱۰۱ ۴۱۷,۰۰۰ سایت ثبت نام
1 EIGHT 1A (حضوری) ( ) 10 10 ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ ۱۴۰۱۰۳۲۱۰۱ ۴۱۷,۰۰۰ سایت ثبت نام
1 تجزیه و تحلیل بازار سرمایه به روش تکنیکال(آنلاین) خانم فرنوش ایزدی ( ) 14 13 اعلام می گردد ۹۹۰۱۳۴۴۰۲ ۳۰۰,۰۰۰ سایت ثبت نام
1 Revitمقدماتی (آنلاین) دکتر معصومه قیمتی ( ) 10 6 اعلام می گردد ۹۹۰۱۱۳۷۰۳ ۲۴۰,۰۰۰ سایت ثبت نام
1 تحلیل بنیادی بورس (آنلاین) خانم فرنوش ایزدی ( ) 14 13 اعلام می گردد ۹۹۰۱۳۴۴۰۴ ۳۰۰,۰۰۰ سایت ثبت نام
1 بورس مقدماتی و تابلو خوانی(آنلاین) خانم فرنوش ایزدی ( ) 12 10 اعلام می گردد ۹۹۰۱۳۴۴۰۵ ۱۶۰,۰۰۰ سایت ثبت نام
1 CCNP مهندس سعيد زنگنه ( ) 12 11 اعلام می گردد ۱۴۰۰۰۱۱۵۷۰۱ ۸۰۳,۰۰۰ سایت ثبت نام
1 اسکرچ مقدماتی (حضوری) مهندس ليلا کیانیان ( ) 15 14 اعلام می گردد ۱۴۰۰۰۱۳۵۱۱۱ ۴۲۰,۰۰۰ سایت ثبت نام
1 دوخت مانتو خانم فاطمه صیادی ( ) 10 7 اعلام می گردد ۱۴۰۰۰۱۱۸۸۰۵ ۲۰۵,۰۰۰ سایت ثبت نام
1 Revit پیشرفته دکتر معصومه قیمتی ( ) 12 7 اعلام می گردد ۱۴۰۰۰۱۱۳۷۰۲ ۳۸۷,۰۰۰ سایت ثبت نام
1 تکنسین داروخانه پیشرفته (آنلاین) آقای امین طاهری ( ) 20 9 اعلام می گردد ۱۴۰۰۰۱۱۴۰۱۶ ۷۷۴,۰۰۰ سایت ثبت نام
1 مباني و مفاهيم اوليه طب سنتي (آنلاین) دکتر محمدرضا مروتی ( ) 16 11 اعلام می گردد ۱۴۰۰۰۱۱۴۲۰۱ ۶۳۰,۰۰۰ سایت ثبت نام
1 آشنايي با گياهان دارويي پر مصرف و مفردات غذايي (آنلاین) دکتر محمدرضا مروتی ( ) 16 10 اعلام می گردد ۱۴۰۰۰۱۱۴۲۰۲ ۶۴۱,۰۰۰ سایت ثبت نام
1 CCNA (حضوری) مهندس ليلا آورزمانی ( ) 12 6 ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ ۱۴۰۰۰۱۱۰۷۰۲ ۸۰۳,۰۰۰ سایت ثبت نام
1 اسکرچ پیشرفته(حضوری) مهندس محمد جواد صبرجو ( ) 15 15 اعلام می گردد ۱۴۰۱۰۱۳۵۱۰۱ ۴۲۰,۰۰۰ سایت ثبت نام
1 Auto cad مقدماتي (حضوری) دکتر معصومه قیمتی ( ) 12 6 اعلام می گردد ۱۴۰۰۰۱۱۸۱۰۳ ۲۵۷,۰۰۰ سایت ثبت نام
1 ETABS و Safe (قسط اول) مهندس حاجی زاده ( ) 12 9 اعلام می گردد ۱۴۰۰۰۱۱۰۰۰۴ ۴۸۷,۰۰۰ سایت ثبت نام
1 Revit مقدماتی (حضوری) دکتر معصومه قیمتی ( ) 12 12 اعلام می گردد ۱۴۰۰۰۱۱۳۷۰۳ ۳۸۷,۰۰۰ سایت ثبت نام
1 طراحي لباس 1 خانم فاطمه صیادی ( ) 12 11 اعلام می گردد ۹۹۰۱۳۱۰۰۳ ۱۷۳,۰۰۰ سایت ثبت نام
1 Solid works (مقدماتی) دکتر جواد نعمتی ( ) 12 11 اعلام می گردد ۱۴۰۰۰۱۱۲۹۰۱ ۴۲۰,۰۰۰ سایت ثبت نام
1 الگو و دوخت 6 (ضخيم دوز) خانم فاطمه صیادی ( ) 12 11 اعلام می گردد ۱۴۰۰۰۱۱۸۸۱۰ ۲۱۷,۰۰۰ سایت ثبت نام
1 طراحي لباس 2 خانم فاطمه صیادی ( ) 12 8 اعلام می گردد ۹۹۰۱۳۱۰۰۴ ۱۷۳,۰۰۰ سایت ثبت نام
1 3D MAX I مهندس احسان آغنی ( ) 12 4 اعلام می گردد ۱۴۰۰۰۱۱۸۰۰۲ ۴۱۳,۰۰۰ سایت ثبت نام
1 برنامه نويسي اندرويد(مقدماتي) مهندس امیرحسین مهرابی ( ) 10 10 اعلام می گردد ۱۴۰۰۰۱۳۶۰۰۱ ۱,۲۰۰,۰۰۰ سایت ثبت نام
1 متره و برآورد و صورت وضعیت (همراه با آموزش نرم افزار تدکار) مقدماتی مهندس علیرضا کاظمی ( ) 12 12 اعلام می گردد ۱۴۰۱۰۱۲۷۴۰۱ ۵۲۴,۰۰۰ سایت ثبت نام
1 3D MAX I I مهندس احسان آغنی ( ) 12 3 اعلام می گردد ۱۴۰۰۰۱۱۸۰۰۳ ۴۱۳,۰۰۰ سایت ثبت نام
1 عکاسي پرتره و نورپردازي آقاي هومن حیدری ( ) 14 2 اعلام می گردد ۱۴۰۰۰۱۳۰۴۰۲ ۳۲۶,۰۰۰ سایت ثبت نام
1 فتوشاپ تبليغات (آنلاین) مهندس نرگس پورطهماسبی ( ) 12 11 اعلام می گردد ۱۴۰۰۰۱۱۲۰۰۴ ۲۴۵,۰۰۰ سایت ثبت نام
1 تعدیل آحاد بها و آنالیز قیمت مهندس علیرضا کاظمی ( ) 12 2 ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ ۱۴۰۰۰۱۳۶۱۰۱ ۳۰۰,۰۰۰ سایت ثبت نام
1 +Network ( ) 12 9 اعلام می گردد ۱۴۰۱۰۱۱۵۳۰۱ ۵۳۰,۰۰۰ سایت ثبت نام
1 برنامه نویسی پایتون (حضوری) مهندس محمد جواد صبرجو ( ) 10 4 اعلام می گردد ۱۴۰۰۰۱۳۵۴۰۹ ۱,۱۰۰,۰۰۰ سایت ثبت نام
1 الگو و دوخت 3 خانم فاطمه صیادی ( ) 12 4 اعلام می گردد ۱۴۰۰۰۱۱۸۸۱۲ ۲۱۷,۰۰۰ سایت ثبت نام
1 حسابداری حرفه ای(ویژه بازار کار) خانم فرنوش ایزدی ( ) 12 10 اعلام می گردد ۱۴۰۱۰۱۳۱۱۰۱ ۸۱۹,۰۰۰ سایت ثبت نام
1 ترم اول(HTML & CSS&Bootstrap) حضوری مهندس رضا کماسی ( ) 14 3 اعلام می گردد ۱۴۰۰۰۱۳۵۲۰۷ ۸۰۰,۰۰۰ سایت ثبت نام
1 دستیار دندان پزشک (آنلاین) ( ) 25 3 اعلام می گردد ۱۴۰۱۰۱۱۴۱۰۱ ۱,۱۹۵,۰۰۰ سایت ثبت نام
1 عکاسي ديجيتال(حضوری) آقاي هومن حیدری ( ) 12 12 اعلام می گردد ۱۴۰۱۰۱۱۴۴۰۱ ۴۲۴,۰۰۰ سایت ثبت نام
1 تايپ سريع ده انگشتي(حضوری) مهندس ليلا کیانیان ( ) 9 7 اعلام می گردد ۱۴۰۱۰۱۱۱۷۰۱ ۱۸۴,۰۰۰ سایت ثبت نام
1 رزرو کارکنان دولت ( ) 10 6 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ ک-۱۹-۱۴۰۱ سایت ثبت نام
1 تربیت نیروی پذیرش در آزمایشگاه آقای هارون آبادی ( ) 12 12 اعلام می گردد ۱۴۰۱۰۱۳۵۰۰۱ ۸۵۸,۰۰۰ سایت ثبت نام
1 حسابداری مالی 1 و2 (ویژه دانشجویان حسابداری) خانم فرنوش ایزدی ( ) 14 12 اعلام می گردد ۱۴۰۱۰۱۳۶۴۰۱ ۵۰۰,۰۰۰ سایت ثبت نام
1 نرم افزار همکاران سيستم(سپیدار) خانم فرنوش ایزدی ( ) 12 10 اعلام می گردد ۱۴۰۱۰۱۲۸۳۰۱ ۴۸۹,۰۰۰ سایت ثبت نام
1 الگو و دوخت 2 خانم فاطمه صیادی ( ) 12 7 اعلام می گردد ۱۴۰۱۰۱۱۸۸۰۱ ۳۰۳,۰۰۰ سایت ثبت نام
1 فتوشاپ عکاسي (حضوری) آقاي هومن حیدری ( ) 12 10 اعلام می گردد ۱۴۰۱۰۱۱۲۰۰۱ ۳۶۷,۰۰۰ سایت ثبت نام
1 ICDL 1 (آنلاین) مهندس باقلی ( ) 16 16 اعلام می گردد ۱۴۰۱۰۱۱۳۱۰۷ ۶۹۵,۰۰۰ سایت ثبت نام
1 ETABS و Safe (قسط دوم) ( ) 14 13 اعلام می گردد ۱۴۰۱۰۱۱۰۰۰۱ ۶۳۳,۰۰۰ سایت ثبت نام
1 ICDL 2 (آنلاین) مهندس عليرضا یاسی ( ) 14 12 اعلام می گردد ۱۴۰۱۰۱۱۳۱۰۸ ۲۵۰,۰۰۰ سایت ثبت نام
1 ICDL 1 (حضوری) مهندس شبنم افشاری ( ) 12 7 اعلام می گردد ۱۴۰۱۰۱۱۳۱۰۹ ۶۹۵,۰۰۰ سایت ثبت نام
1 Starter (حضوری) ( ) 10 9 ۱۴۰۱/۰۴/۱۵ ۱۴۰۱۰۱۰۱۰۶ ۴۱۷,۰۰۰ سایت ثبت نام
1 EIGHT 1A (حضوری) ( ) 10 9 ۱۴۰۱/۰۴/۱۵ ۱۴۰۱۰۱۲۱۰۶ ۴۱۷,۰۰۰ سایت ثبت نام
1 الگو و دوخت 1 خانم فاطمه صیادی ( ) 10 10 ۱۴۰۱/۰۳/۱۸ ۱۴۰۱۰۱۱۸۸۰۲ ۳۰۳,۰۰۰ سایت ثبت نام
1 حسابداري کاربردي(ویژه بازار کار) خانم فرنوش ایزدی ( ) 12 9 اعلام می گردد ۱۴۰۱۰۱۳۱۱۰۲ ۸۵۶,۰۰۰ سایت ثبت نام
1 تکنسین داروخانه مقدماتی (آنلاین) آقای امین طاهری ( ) 20 16 اعلام می گردد ۱۴۰۱۰۱۱۴۰۰۲ ۹۲۷,۰۰۰ سایت ثبت نام
1 دوربين مدار بسته مهندس علی رجبیان ( ) 12 12 اعلام می گردد ۱۴۰۱۰۱۱۵۵۰۱ ۸۰۶,۰۰۰ سایت ثبت نام
1 تعيين سطح بزرگسالان-دوم ( ) 20 10 اعلام می گردد ۱۴۰۱۰۱۲۸۲۱۷ ۲۰,۰۰۰ سایت ثبت نام
1 تعيين سطح نوجوانان-دوم ( ) 20 17 اعلام می گردد ۱۴۰۱۰۱۲۸۲۱۸ ۲۰,۰۰۰ سایت ثبت نام
1 معرفي ، اصول و آموزش عملي کروماتوگرافي مايع با کارايي بالا HPLC مهندس حاجي علياني ( ) 10 10 اعلام می گردد ۱۴۰۱۰۱۲۵۲۰۱ ۳۶۸,۰۰۰ سایت ثبت نام
1 ترم اول (برنامه نویسی مقدماتی C#) حضوری مهندس کامران مهرانفر ( ) 12 11 اعلام می گردد ۱۴۰۱۰۱۳۵۱۰۲ ۸۰۰,۰۰۰ سایت ثبت نام
1 کمکهاي اوليه و فوريتهاي پزشکي آقاي شهريار نوري الاصل ( ) 14 12 اعلام می گردد ۱۴۰۱۰۱۱۴۳۰۴ ۵۴۳,۰۰۰ سایت ثبت نام
1 نرم افزار هلو خانم فرنوش ایزدی ( ) 10 10 اعلام می گردد ۱۴۰۱۰۱۳۱۲۰۱ ۲۳۹,۰۰۰ سایت ثبت نام
1 CCNP مهندس ليلا آورزمانی ( ) 7 7 اعلام می گردد ۱۴۰۱۰۱۱۵۷۰۱ ۱,۰۴۳,۰۰۰ سایت ثبت نام
1 ICDL 2 (حضوری ) مهندس نرگس پورطهماسبی ( ) 12 11 اعلام می گردد ۱۴۰۱۰۱۱۳۱۱۳ ۲۵۰,۰۰۰ سایت ثبت نام
1 +A (اصول عيب يابي و مونتاژ کامپيوتر) ( ) 12 12 اعلام می گردد ۱۴۰۱۰۱۱۸۵۰۱ ۶۵۳,۰۰۰ سایت ثبت نام
1 تربيت مربي مهد کودک و پيش دبستاني(آنلاین) ( ) 20 20 اعلام می گردد ۱۴۰۱۰۱۳۰۵۰۱ ۹۱۰,۰۰۰ سایت ثبت نام
1 الگو و دوخت 5 خانم فاطمه صیادی ( ) 12 12 اعلام می گردد ۱۴۰۱۰۱۱۸۸۰۳ ۳۰۳,۰۰۰ سایت ثبت نام

کرمانشاه،بلوار شهید بهشتی،ساختمان جهاددانشگاهی،معاونت آموزشی جهاددانشگاهی

مرکز شماره 1- سه راه 22 بهمن تلفن 31031-083 داخلی 315،316،317

تمام حقوق این وب سایت محفوظ است

› مرکز شماره 1- سه راه 22 بهمن تلفن 31031-083 داخلی 315، 316 و 317
› مرکز شماره 2- مسکن تلفن 34224127-083
› مرکز شماره 3- خیابان شورا تلفن 37274991-083