اطلاعات دوره

  • مدرس: مهندس ليلا آورزمانی
  • ساعات دوره: ۶۰
  • جنسیت: مختلط
  • تاریخ شروع کلاس: اعلام میگردد
  • تاریخ پایان کلاس: ۱۴۰۰/۰۷/۲۹
  • ظرفیت کلاس: ۱۰
  • ظرفیت باقیمانده: ۲
۴۹۸,۰۰۰ تومان
شروع ثبت نام
معاونت آموزشی