اطلاعات دوره

  • مدرس: مهندس باقلی
  • ساعات دوره: ۳۰
  • جنسیت: مختلط
  • تاریخ شروع کلاس: اعلام میگردد
  • تاریخ پایان کلاس: ۱۴۰۰/۰۷/۲۸
  • ظرفیت کلاس: ۱۲
  • ظرفیت باقیمانده: ۰
۱۷۷,۰۰۰ تومان
شروع ثبت نام
معاونت آموزشی