آزمون ویژه پرسنل مراکز خدمات بهزیستی(مثبت زندگی)

مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)

اطلاعات دوره

  • مدرس:
  • ساعات دوره: ۲
  • جنسیت: مختلط
  • تاریخ شروع کلاس: ۱۴۰۰/۰۵/۱۰
  • تاریخ پایان کلاس: ۱۴۰۰/۰۵/۱۰
  • ظرفیت کلاس: ۵۸
  • ظرفیت باقیمانده: ۲۱
۴۰,۰۰۰ تومان
شروع ثبت نام
معاونت آموزشی