اطلاعات دوره

  • مدرس: مهندس ليلا آورزمانی
  • ساعات دوره: ۹۰
  • جنسیت: مختلط
  • تاریخ شروع کلاس: اعلام میگردد
  • تاریخ پایان کلاس: ۱۴۰۰/۰۷/۲۹
  • ظرفیت کلاس: ۱۲
  • ظرفیت باقیمانده: ۷
۴۹۸,۰۰۰ تومان
شروع ثبت نام
معاونت آموزشی