اطلاعات دوره

  • مدرس: مهندس احسان آغنی
  • ساعات دوره: ۳۴
  • جنسیت: مختلط
  • تاریخ شروع کلاس: اعلام میگردد
  • تاریخ پایان کلاس: ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
  • ظرفیت کلاس: ۹
  • ظرفیت باقیمانده:
۲۵۰,۰۰۰ تومان
شروع ثبت نام
معاونت آموزشی