اطلاعات دوره

  • مدرس: خانم محبوبه علی آقایی
  • ساعات دوره: ۲۴
  • جنسیت: مختلط
  • تاریخ شروع کلاس: اعلام میگردد
  • تاریخ پایان کلاس: ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
  • ظرفیت کلاس: ۱۵
  • ظرفیت باقیمانده: ۵
۲۳۱,۰۰۰ تومان
شروع ثبت نام
معاونت آموزشی