اطلاعات دوره

  • مدرس: خانم فاطمه صیادی
  • ساعات دوره: ۲۰
  • جنسیت: زن
  • تاریخ شروع کلاس: اعلام میگردد
  • تاریخ پایان کلاس: ۱۴۰۰/۰۷/۲۹
  • ظرفیت کلاس: ۱۰
  • ظرفیت باقیمانده: ۶
۱۷۳,۰۰۰ تومان
شروع ثبت نام
معاونت آموزشی