متره و برآورد و صورت وضعیت (همراه با آموزش نرم افزار تدکار)

مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)

اطلاعات دوره

  • مدرس: مهندس علیرضا کاظمی
  • ساعات دوره: ۲۰
  • جنسیت: مختلط
  • تاریخ شروع کلاس: اعلام میگردد
  • تاریخ پایان کلاس: ۱۴۰۰/۰۷/۲۹
  • ظرفیت کلاس: ۱۰
  • ظرفیت باقیمانده: ۷
۲۵۰,۰۰۰ تومان
شروع ثبت نام
معاونت آموزشی