اطلاعات دوره

  • مدرس: مهندس حاجی زاده
  • ساعات دوره: ۴۰
  • جنسیت: مختلط
  • تاریخ شروع کلاس: اعلام میگردد
  • تاریخ پایان کلاس: ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
  • ظرفیت کلاس: ۱۳
  • ظرفیت باقیمانده:
۴۸۷,۰۰۰ تومان
شروع ثبت نام
معاونت آموزشی