ترم اول(HTML5 & CSS3)( آنلاین )

مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)

اطلاعات دوره

  • مدرس: مهندس علی اکبر والی
  • ساعات دوره: ۳۲
  • جنسیت: مختلط
  • تاریخ شروع کلاس: اعلام میگردد
  • تاریخ پایان کلاس: ۱۴۰۰/۰۷/۲۹
  • ظرفیت کلاس: ۱۵
  • ظرفیت باقیمانده: ۶
۵۰۰,۰۰۰ تومان
شروع ثبت نام
معاونت آموزشی