اطلاعات دوره

  • مدرس: دکتر معصومه قیمتی
  • ساعات دوره: ۳۰
  • جنسیت: مختلط
  • تاریخ شروع کلاس: اعلام میگردد
  • تاریخ پایان کلاس: ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
  • ظرفیت کلاس: ۱۳
  • ظرفیت باقیمانده: ۰
۲۵۷,۰۰۰ تومان
شروع ثبت نام
معاونت آموزشی