اطلاعات دوره

  • مدرس: مهندس شبنم افشاری
  • ساعات دوره: ۳۲
  • جنسیت: مختلط
  • تاریخ شروع کلاس: اعلام میگردد
  • تاریخ پایان کلاس: ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
  • ظرفیت کلاس: ۱۷
  • ظرفیت باقیمانده: ۰
۱۶۶,۰۰۰ تومان
شروع ثبت نام
معاونت آموزشی