اطلاعات دوره

  • مدرس: مهندس حاجی زاده
  • ساعات دوره: ۴۰
  • جنسیت: مختلط
  • تاریخ شروع کلاس: ۱۴۰۰/۰۹/۰۶
  • تاریخ پایان کلاس: ۱۴۰۰/۱۱/۱۳
  • ظرفیت کلاس: ۱۲
  • ظرفیت باقیمانده: ۰
۴۸۷,۰۰۰ تومان
شروع ثبت نام
معاونت آموزشی