اطلاعات دوره

  • مدرس: خانم فرنوش ایزدی
  • ساعات دوره: ۲۰
  • جنسیت: مختلط
  • تاریخ شروع کلاس: اعلام میگردد
  • تاریخ پایان کلاس: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
  • ظرفیت کلاس: ۱۱
  • ظرفیت باقیمانده: ۰
۱۴۰,۵۰۰ تومان
شروع ثبت نام
معاونت آموزشی