تربیت نیروی پذیرش در آزمایشگاه

مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)

اطلاعات دوره

  • مدرس: آقای هارون آبادی
  • ساعات دوره: ۵۶
  • جنسیت: مختلط
  • تاریخ شروع کلاس: اعلام میگردد
  • تاریخ پایان کلاس: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
  • ظرفیت کلاس: ۱۲
  • ظرفیت باقیمانده: ۸
۶۶۰,۰۰۰ تومان
شروع ثبت نام
معاونت آموزشی