اطلاعات دوره

  • مدرس: مهندس محمد جواد صبرجو
  • ساعات دوره: ۸
  • جنسیت: مختلط
  • تاریخ شروع کلاس: اعلام میگردد
  • تاریخ پایان کلاس: ۱۴۰۰/۱۱/۱۳
  • ظرفیت کلاس: ۲۸
  • ظرفیت باقیمانده: ۳
۵۰,۰۰۰ تومان
شروع ثبت نام
معاونت آموزشی