اطلاعات دوره

  • مدرس: دکتر معصومه قیمتی
  • ساعات دوره: ۳۰
  • جنسیت: مختلط
  • تاریخ شروع کلاس: ۱۴۰۰/۰۹/۰۲
  • تاریخ پایان کلاس: ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
  • ظرفیت کلاس: ۱۲
  • ظرفیت باقیمانده: ۲
۲۵۷,۰۰۰ تومان
شروع ثبت نام
معاونت آموزشی