اطلاعات دوره

  • مدرس: مهندس سعيد زنگنه
  • ساعات دوره: ۴۰
  • جنسیت: مختلط
  • تاریخ شروع کلاس: اعلام میگردد
  • تاریخ پایان کلاس: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
  • ظرفیت کلاس: ۱۲
  • ظرفیت باقیمانده: ۱۱
۵۹۵,۰۰۰ تومان
شروع ثبت نام
معاونت آموزشی