اطلاعات دوره

  • مدرس: مهندس شبنم افشاری
  • ساعات دوره: ۹۸
  • جنسیت: مختلط
  • تاریخ شروع کلاس: ۱۴۰۰/۰۸/۱۸
  • تاریخ پایان کلاس: ۱۴۰۰/۱۲/۲۶
  • ظرفیت کلاس: ۱۷
  • ظرفیت باقیمانده: ۱
۴۶۴,۰۰۰ تومان
شروع ثبت نام
معاونت آموزشی