تکنسین داروخانه مقدماتی (آنلاین)

مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)

اطلاعات دوره

  • مدرس: خانم زهرا برهمن
  • ساعات دوره: ۱۰۰
  • جنسیت: مختلط
  • تاریخ شروع کلاس: اعلام میگردد
  • تاریخ پایان کلاس: ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
  • ظرفیت کلاس: ۳۳
  • ظرفیت باقیمانده: ۰
۷۱۳,۰۰۰ تومان
شروع ثبت نام
معاونت آموزشی