دستیار دندانپزشک (آنلاین)

مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)

اطلاعات دوره

  • مدرس:
  • ساعات دوره: ۱۰۲
  • جنسیت: مختلط
  • تاریخ شروع کلاس: اعلام میگردد
  • تاریخ پایان کلاس: ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
  • ظرفیت کلاس: ۲۵
  • ظرفیت باقیمانده: ۱۰
۹۱۹,۰۰۰ تومان
شروع ثبت نام
معاونت آموزشی