اطلاعات دوره

  • مدرس: مسعود شیبانی وزیری
  • ساعات دوره: ۱۰۰
  • جنسیت: مختلط
  • تاریخ شروع کلاس: ۱۴۰۰/۱۰/۱۱
  • تاریخ پایان کلاس: ۱۴۰۰/۱۲/۰۷
  • ظرفیت کلاس: ۱۱
  • ظرفیت باقیمانده: ۱
۹۶۰,۰۰۰ تومان
شروع ثبت نام
معاونت آموزشی