کمکهای اولیه و فوریت های پزشکی (کد صبح 19 دیماه)

مرکز آموزشی تخصصی کوتاه مدت - شماره 3 (اندیشه)

اطلاعات دوره

  • مدرس: مهسا علی پور
  • ساعات دوره: ۳۲
  • جنسیت: مختلط
  • تاریخ شروع کلاس: ۱۴۰۰/۱۰/۱۹
  • تاریخ پایان کلاس: ۱۴۰۰/۱۱/۱۲
  • ظرفیت کلاس: ۱۵
  • ظرفیت باقیمانده: ۲
۶۳۰,۰۰۰ تومان
شروع ثبت نام
معاونت آموزشی