کمک های اولیه و فوریت های پزشکی (27بهمن ماه)

مرکز آموزشی تخصصی کوتاه مدت - شماره 3 (اندیشه)

اطلاعات دوره

  • مدرس: مهسا علی پور
  • ساعات دوره: ۳۲
  • جنسیت: مختلط
  • تاریخ شروع کلاس: ۱۴۰۰/۱۱/۲۷
  • تاریخ پایان کلاس: ۱۴۰۰/۱۲/۲۱
  • ظرفیت کلاس: ۱۵
  • ظرفیت باقیمانده:
۶۳۰,۰۰۰ تومان
شروع ثبت نام
معاونت آموزشی