# عنوان مدرس ظرفیت باقیمانده تاریخ شروع شناسه کلاس مبلغ دوره
1 کمکهاي اوليه و فوريتهاي پزشکي (کد 3 عصر) ( ) 15 13 اعلام می گردد ۷۰۰/۳۴ ۶۳۰,۰۰۰ سایت ثبت نام
2 کمکهاي اوليه و فوريتهاي پزشکي (کد 2 عصر) ( ) 16 2 ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ ۷۰۰/۳۳ ۶۳۰,۰۰۰ سایت ثبت نام
3 کمکهاي اوليه و فوريتهاي پزشکي (صبح) ( ) 15 8 اعلام می گردد ۶۰۰/۳۱ ۶۳۰,۰۰۰ سایت ثبت نام

کرمانشاه،بلوار شهید بهشتی،ساختمان جهاددانشگاهی،معاونت آموزشی جهاددانشگاهی

مرکز شماره 1- سه راه 22 بهمن تلفن 31031-083 داخلی 315،316،317

تمام حقوق این وب سایت محفوظ است

› مرکز شماره 1- سه راه 22 بهمن تلفن 31031-083 داخلی 315، 316 و 317
› مرکز شماره 2- مسکن تلفن 34224127-083
› مرکز شماره 3- خیابان شورا تلفن 37274991-083