# عنوان مدرس ظرفیت باقیمانده تاریخ شروع شناسه کلاس مبلغ دوره
1 آزمون مجدد اينترنت ( ) 50 50 اعلام می گردد ۱۴۰۰/۱۷ ۳۰,۰۰۰ سایت ثبت نام
2 آزمون مجدد Power Point ( ) 50 50 اعلام می گردد ۱۴۰۰/۱۶ ۳۰,۰۰۰ سایت ثبت نام
3 آزمون مجدد Access ( ) 50 50 اعلام می گردد ۱۴۰۰/۱۵ ۳۰,۰۰۰ سایت ثبت نام
4 آزمون مجدد ٍExcel ( ) 50 47 اعلام می گردد ۱۴۰۰/۱۴ ۳۰,۰۰۰ سایت ثبت نام
5 آزمون مجدد Word ( ) 50 49 اعلام می گردد ۱۴۰۰/۱۳ ۳۰,۰۰۰ سایت ثبت نام
6 آزمون مجدد ويندوز ( ) 50 48 اعلام می گردد ۱۴۰۰/۱۲ ۳۰,۰۰۰ سایت ثبت نام
7 آزمون مجدد ويندوز ( ) 50 49 اعلام می گردد ۱۴۰۰/۱۲ ۳۰,۰۰۰ سایت ثبت نام
8 آزمون مجدد ويندوز ( ) 50 50 اعلام می گردد ۱۴۰۰/۱۲ ۳۰,۰۰۰ سایت ثبت نام
9 آزمون مجدد مفاهيم ( ) 50 50 اعلام می گردد ۱۴۰۰/۱۱ ۳۰,۰۰۰ سایت ثبت نام
10 آزمون مجدد مفاهيم ( ) 50 50 اعلام می گردد ۱۴۰۰/۱۱ ۳۰,۰۰۰ سایت ثبت نام
11 آزمون مجدد مفاهيم ( ) 50 50 اعلام می گردد ۱۴۰۰/۱۱ ۳۰,۰۰۰ سایت ثبت نام
12 مهارت اينترنت ( ) 50 49 اعلام می گردد ۱۴۰۰/۱۰ ۹۱,۰۰۰ سایت ثبت نام
13 مهارت power point ( ) 50 50 اعلام می گردد ۱۴۰۰/۰۹ ۱۴۰,۰۰۰ سایت ثبت نام
14 مهارت Access ( ) 50 48 اعلام می گردد ۱۴۰۰/۰۸ ۱۷۸,۵۰۰ سایت ثبت نام
15 مهارت Excel ( ) 50 50 اعلام می گردد ۱۴۰۰/۰۷ ۱۷۸,۵۰۰ سایت ثبت نام
16 مهارت Word ( ) 50 50 اعلام می گردد ۱۴۰۰/۰۶ ۱۷۸,۵۰۰ سایت ثبت نام
17 مهارت ويندوز ( ) 20 20 اعلام می گردد ۱۴۰۰/۰۵ ۹۱,۰۰۰ سایت ثبت نام
18 مهارت مفاهيم ( ) 50 50 اعلام می گردد ۱۴۰۰/۰۴ ۹۱,۰۰۰ سایت ثبت نام

کرمانشاه،بلوار شهید بهشتی،ساختمان جهاددانشگاهی،معاونت آموزشی جهاددانشگاهی

مرکز شماره 1- سه راه 22 بهمن تلفن 31031-083 داخلی 315،316،317

تمام حقوق این وب سایت محفوظ است

› مرکز شماره 1- سه راه 22 بهمن تلفن 31031-083 داخلی 315، 316 و 317
› مرکز شماره 2- مسکن تلفن 34224127-083
› مرکز شماره 3- خیابان شورا تلفن 37274991-083