# عنوان مدرس ظرفیت باقیمانده تاریخ شروع شناسه کلاس مبلغ دوره
1 #C ( ) 7 4 اعلام می گردد ۱۰۴/۳ ۶۶۰,۰۰۰ سایت ثبت نام
2 android(1) ( ) 7 7 اعلام می گردد ۱۰۳/۱ ۷۶۰,۰۰۰ سایت ثبت نام
3 java ( ) 7 7 اعلام می گردد ۱۰۸/۱ ۴۸۰,۰۰۰ سایت ثبت نام
4 ++C ( ) 7 7 اعلام می گردد ۱۰۶/۱ ۴۱۰,۰۰۰ سایت ثبت نام
5 طراحي وب مقدماتي ( ) 7 7 اعلام می گردد ۱۴۴/۱۱ ۷۴۵,۰۰۰ سایت ثبت نام
6 اتوکد مقدماتي ( ) 7 7 اعلام می گردد ۱۰۹/۱۱ ۴۵۰,۰۰۰ سایت ثبت نام
7 فتوشاپ مقدماتي ( ) 7 7 اعلام می گردد ۱۳۳/۱۱ ۴۲۰,۰۰۰ سایت ثبت نام
8 ICDL 1 ( ) 10 10 اعلام می گردد ۱۴۰/۳۳۹ ۵۵۰,۰۰۰ سایت ثبت نام
9 ICDL 1 ( ) 10 10 اعلام می گردد ۱۴۰/۳۳۷ ۵۵۰,۰۰۰ سایت ثبت نام

کرمانشاه،بلوار شهید بهشتی،ساختمان جهاددانشگاهی،معاونت آموزشی جهاددانشگاهی

مرکز شماره 1- سه راه 22 بهمن تلفن 31031-083 داخلی 315،316،317

تمام حقوق این وب سایت محفوظ است

› مرکز شماره 1- سه راه 22 بهمن تلفن 31031-083 داخلی 315، 316 و 317
› مرکز شماره 2- مسکن تلفن 34224127-083
› مرکز شماره 3- خیابان شورا تلفن 37274991-083