# عنوان مدرس ظرفیت باقیمانده تاریخ شروع شناسه کلاس مبلغ دوره
1 آزمون مجدد دستیار کنار دندانپزشک ( ) 2 2 ۱۴۰۰/۱۰/۰۷ ۲/۰۴ ۴۵,۰۰۰ سایت ثبت نام
2 گواهینامه پایان دوره - زمستان 1400 ( ) 30 24 ۱۴۰۰/۱۰/۰۷ ۳۰/۰۴ ۳۰,۰۰۰ سایت ثبت نام

کرمانشاه،بلوار شهید بهشتی،ساختمان جهاددانشگاهی،معاونت آموزشی جهاددانشگاهی

مرکز شماره 1- سه راه 22 بهمن تلفن 31031-083 داخلی 315،316،317

تمام حقوق این وب سایت محفوظ است

› مرکز شماره 1- سه راه 22 بهمن تلفن 31031-083 داخلی 315، 316 و 317
› مرکز شماره 2- مسکن تلفن 34224127-083
› مرکز شماره 3- خیابان شورا تلفن 37274991-083