# عنوان مدرس ظرفیت باقیمانده تاریخ شروع شناسه کلاس مبلغ دوره
1 کمک های اولیه و فوریت های پزشکی (بهمن ماه) مهسا علی پور ( ) 15 12 اعلام می گردد ۳۰۰/۲۴ ۶۳۰,۰۰۰ سایت ثبت نام
2 کمکهای اولیه و فوریت های پزشکی (کد صبح 19 دیماه) مهسا علی پور ( ) 15 2 ۱۴۰۰/۱۰/۱۹ ۳۰۰/۲۴ ۶۳۰,۰۰۰ سایت ثبت نام
3 تکنسین داروخانه (11 دی ماه) مسعود شیبانی وزیری ( ) 11 1 ۱۴۰۰/۱۰/۱۱ ۳۰۰/۱ ۹۶۰,۰۰۰ سایت ثبت نام

کرمانشاه،بلوار شهید بهشتی،ساختمان جهاددانشگاهی،معاونت آموزشی جهاددانشگاهی

مرکز شماره 1- سه راه 22 بهمن تلفن 31031-083 داخلی 315،316،317

تمام حقوق این وب سایت محفوظ است

› مرکز شماره 1- سه راه 22 بهمن تلفن 31031-083 داخلی 315، 316 و 317
› مرکز شماره 2- مسکن تلفن 34224127-083
› مرکز شماره 3- خیابان شورا تلفن 37274991-083