# عنوان مدرس ظرفیت باقیمانده تاریخ شروع شناسه کلاس مبلغ دوره
1 مکالمه زبان عربي سطح 9 (مجازی) مژگان غلامي زهان * * ( ) 12 9 اعلام می گردد ۱۵۹/۱ ۴۳۰,۰۰۰ سایت ثبت نام
2 مکالمه زبان عربي سطح 6 (مجازی) مژگان غلامي زهان * * ( ) 12 8 اعلام می گردد ۱۵۶/۱ ۳۲۵,۰۰۰ سایت ثبت نام
3 مکالمه زبان عربی سطح 2 (مجازی) مژگان غلامي زهان * * ( ) 12 7 اعلام می گردد ۱۵۲/۱ ۳۲۵,۰۰۰ سایت ثبت نام
4 مکالمه زبان عربي سطح 1 (حضوری) مژگان غلامي زهان * * ( ) 12 7 اعلام می گردد ۱۵۱/۱ ۳۲۵,۰۰۰ سایت ثبت نام

کرمانشاه،بلوار شهید بهشتی،ساختمان جهاددانشگاهی،معاونت آموزشی جهاددانشگاهی

مرکز شماره 1- سه راه 22 بهمن تلفن 31031-083 داخلی 315،316،317

تمام حقوق این وب سایت محفوظ است

› مرکز شماره 1- سه راه 22 بهمن تلفن 31031-083 داخلی 315، 316 و 317
› مرکز شماره 2- مسکن تلفن 34224127-083
› مرکز شماره 3- خیابان شورا تلفن 37274991-083