امضای قرارداد بین نمایندگان جهاد دانشگاهی و شرکت نیروی غرب

امضای قرارداد آموزش و توانمندسازی 30 هزار نیروی متخصص ICT در کشور

admin 0 321

امضای قرارداد آموزش و توانمندسازی 30 هزار نیروی متخصص ICT در کشور

123
پرشیا سافت
دی ان ان