اسامی پذیرفته شدگان آزمون کتبی جذب مدرس

 

نام و نام خانوادگی

نام و نام خانوادگی

حسن یگانه پور

 

میلاد شهسواری

زهرا رستمی

مهتاب صابونی

ایمان احسان فر

منا خانی

بیژن چگنی

شیما مومنی

صفورا جدی کار

نازنین پزشکان

صبا منصوبی

فاطمه کاکاوندی

ایمان نگهداری

ساناز هزاره فر

فاطمه جلیلیان

ندا خوردستان

پویا مظفری

مائده منصوری

صباح آینه پور

 
 

 

با پذیرفته شدگان در آزمون کتبی جهت مصاحبه شفاهی تماس گرفته خواهد شد

پرشیا سافت
دی ان ان