مدیر دپارتمان زبان بزرگسالان
آقای حسین رشیدی
کارشناس ارشد آموزش زبان انگلیسی
مدرس دوره های

Conversation, EPT, MHLE, MSRT, Grammar, Free Discussion, TOEFL, IELTS, TTC

آقاي پوریا ترکمانه
دکتری زبان و ادبیات انگلیسی، استاد دانشگاه رازی، مدرس دوره های تافل، مکالمه 
خانم مریم نظري
دکتری آموزش زبان انگلیسی، استاد دانشگاه، مدرس دوره های مکالمه 
خانم شکوفه وکیلی
دکتری آموزش زبان انگلیسی، استاد دانشگاه، مدرس دوره های مکالمه 
خانم رویا تابعي
دکتری زبان شناسی، استاد دانشگاه رازی، مدرس دوره های مکالمه، تافل دکتری
آقای حمید رضاسهرابی
دکتری آموزش زبان انگلیسی، استاد دانشگاه، مدرس دوره های مکالمه 
آقاي قاسم نعمتي
کارشناس ارشد آموزش زبان انکلیسی، مدرس دوره های تافل- گرامر  بحث آزاد
آقاي صادق غلامي
کارشناس ارشد زبان انگلیسی، مدرس دوره های مکالمه
خانم مریم احمدي
کارشناس ارشد زبان انگلیسی، مدرس دانشگاه، مدرس دوره های مکالمه
خانم حدیث پارسا
کارشناس ارشد زبان انگلیسی، مدرس دوره های مکالمه
خانم فرشته پوراحمدی
کارشناس ارشد زبان انگلیسی، مدرس دوره های مکالمه
خانم سيمين فلاح
کارشناس ارشد زبان انگلیسی، مدرس دوره های مکالمه
خانم ندا عبدي پور
کارشناس ارشد زبان انگلیسی، مدرس دوره های مکالمه
خانم الهام کرم نژاد
کارشناس ارشد زبان انگلیسی، مدرس دوره های مکالمه
خانم فاطمه قلعه کهنه
کارشناس ارشد زبان انگلیسی، مدرس دوره های مکالمه
خانم پریسا کرمي
کارشناس ارشد زبان انگلیسی، مدرس دوره های مکالمه
خانم ماهرولشگري
کارشناس ارشد زبان انگلیسی، مدرس دانشگاه، مدرس دوره های مکالمه
خانم ساحره امیریان
کارشناس ارشد زبان انگلیسی، مدرس دانشگاه، مدرس دوره های مکالمه
خانم شهره رضایی
کارشناس ارشد زبان انگلیسی، مدرس دوره های مکالمه
خانم فاطمه سیفی
کارشناس ارشد زبان انگلیسی، مدرس دوره های مکالمه
خانم زینب طولابی نیا
دانشجوی کارشناسسی ارشد زبان انگلیسی، مدرس دوره های مکالمه
خانم نرجس مارالاني
کارشناس ارشد زبان انگلیسی، مدرس دوره های مکالمه
خانم مریم فتحی
کارشناس ارشد زبان انگلیسی، مدرس دوره های مکالمه
آقای محمد علی گلی
کارشناس ارشد زبان انگلیسی، مدرس دوره های مکالمه
خانم سمیرا خاصکی
کارشناس ارشد زبان انگلیسی، مدرس دوره های مکالمه
خانم لیلا مهدیونی
کارشناس ارشد زبان انگلیسی، مدرس دوره های مکالمه
خانم آزاده لاری
کارشناس ارشد زبان انگلیسی، مدرس دوره های مکالمه
آقای مهرداد قضایی
دانشجو کارشناسی ارشد زبان انگلیسی، مدرس دوره های مکالمه
آقای امین خانزاده
کارشناس ارشد زبان انگلیسی، مدرس دوره های مکالمه
خانم الهه امامي
کارشناس زبان انگلیسی، مدرس دوره های مکالمه
خانم زهرا چقا قاسمي
کارشناس زبان انگلیسی، مدرس دوره های مکالمه
خانم ساراشرفيان
کارشناس زبان انگلیسی، مدرس دوره های مکالمه
آقای محمد صادق معین
کارشناس زبان انگلیسی، مدرس دوره های مکالمه
خانم شایسته بنی بیات
کارشناس زبان انگلیسی، مدرس دوره های مکالمه
آقای حسن یگانه پور
کارشناس زبان انگلیسی، مدرس دوره های مکالمه
خانم نسرین حمزه اي نيا
مدرس دوره های مکالمه
خانم پروین جنتي مهر
کارشناس زبان انگلیسی، مدرس دوره های مکالمه
 

 

پرشیا سافت
دی ان ان