در صورت عدم دسترسی به سامانه آموزش  از طریق یکی از لینک های زیر برای ورود به سامانه آموزش آنلاین اقدام کنید 

ورود به سامانه آموزش آنلاین جهاد دانشگاهی

ردیف

http://s1.jdportal.ir

1

http://s2.jdportal.ir

2

http://s3.jdportal.ir

3

http://s4.jdportal.ir

4

http://s5.jdportal.ir

5

http://s6.jdportal.ir

6

http://s7.jdportal.ir

7

http://s8.jdportal.ir

8

http://s9.jdportal.ir

9

http://s10.jdportal.ir

10

http://jdportal.ir

11

 

 

پرشیا سافت
دی ان ان