All

تراش سنگ های قیمتی

هیچ گوهری بدون تراش زیبا نخواهد بود و تراش مناسب زیبایی مضاعفی به سنگها میدهد،همچنین یکی از عوامل درخشش سنگهای شفاف تراش دقیق و محاسبه شده میباشد.سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی به سنگهایی از قبیل زمرد، آماتیس، عقیق، فیروزه، یشم و... اطلاق می گردد. این سنگها که در ایران به وفور یافت می شود پس از تراش و نشاندن آن در رکابی از طلا یا نقره دارای ارزش افزوده زیادی خواهند بود. تراش آن ها با یک دستگاه تراش برقی انجام می گیرد.پس از دادن فرم مورد نظر به سنگ آن را پولیش (براق ) نموده و در زینت آلاتی از قبیل انگشتر، گردنبند، دستبند ، گوشواره و... جای می دهند. تحقیقاتی در مورد خواص درمانی سنگها نیز صورت گرفته که خود باعث رونق این هنر می گردد. سنگها به صورت خام ( به اصطلاح هنرمندان این رشته زنده) از معدن تهیه شده و پس از درنظرگرفتن الگو یا طرح پیش بینی شده تراش می خورد. تراش سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی و صادرات آن یکی از ارقام بالای صادرات غیرنفتی را شامل می شود.

این دوره شامل دو ترم مجزا به شرح زیر می باشد:

1-گوهر تراشی سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی (تراش دامله) شامل:

  • آشنایی با دستگاه های برش سنگ و کاربرد انواع تیغه های برش کاری
  • قواعد تراش دامله و نحوه کار با دستگا ه های تراش سنگ
  • شناخت کریستالوگرافی سنگ و نحوه طراحی وآماده سازی سنگ جهت برش
  • نحوه ایجاد فرم دامله در سنگ و آموزش پولیش کاری
  • آموزش قواعد ترمیم سنگ

2-گوهر تراشی سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی (تراش زاویه اي) شامل :

  • آشنایی با انواع تراش های زاویه ای یا پخ دار (faceted)
  • آشنایی با استانداردهای تراش زاویه اي
  • نحوه کار با دستگاه و ابزار تراش زاویه ای و نحوه برش سنگ هاي قیمتی و بلورها
  • نحوه ایجاد زاویه و اشکال مختلف
  • اصول پولیش کاری سنگ های قیمتی و آشنایی با ابزار آن
پرشیا سافت
دی ان ان