All

 نرم افزار همکاران سیستم (سپیدار)

برای  افراد و دانشجویان مسلط به حرفه حسابداری که قصد آشنایی با یک نرم افزار حسابداری با تحلیل عالی را دارند می توانند از این دوره بهره مند شوند

سرفصل های آموزشی :

تنظیمات نرم افزار

نحوه کدینگ حسابها و ویرایش حساب ها

نحوه تعریف حساب های تفضیلی و کاربرد حساب تفضیلی

صدور سند حسابداری

منطق سند کل و نحوه صدور سند کل و نحوه قطعی نمودن اسناد

نحوه صدور سند سود و زیان و سند افتتاحیه  و اختتامیه

نحوه تهیه تراز آزمایشی

نحوه ثبت کالا ها و انبار گردانی  و نحوه ثبت رسید انبار

حسابداری پیمان کاری و نحوه فعالیت در این حوزه و تهیه صورت وضعیت های پیمانکاری

حسابداری حقوق و دستمزد و تهیه لیست و فیش حقوقی و دیسکت بیمه و دیسکت مالیاتی

نحوه صدور فاکتور های خرید و فروش و برگشت از خرید و برگشت از فروش

نحوه پرداخت ها و دریافت های حسابداری و فروش اقساطی

نحوه تحلیل صورت های مالی به صورت کامل و مشخص

این دور آموزشی 36ساعت می باشد که سه جلسه2 ساعتی در هفته برگزار خواهد شد و طول دوره یکماه و دو هفته است

پرشیا سافت
دی ان ان