مرکز 3 ( شورا )

 مرکز 2(مسکن )

 مرکز1( سه راه 22بهمن)


 

           
           

آزمون تعیین سطح بزرگسالان (ترم پاییز)

برنامه های بزرگسالان (ترم پاییز 96)

تعیین سطح بزرگسالان

ردیف

روز

تاریخ

 ساعت  ظرفیت

1

پنجشنبه

96/6/16

10:30  60نفر

2

پنجشنبه

96/6/23

12  100 نفر
 3  یکشنبه 96/7/2  17:30  150نفر
   پنجشنبه 96/7/13  12  رزرو 

                                                                                           

آزمون جامع بزرگسالان

 

ردیف

سطح

روز

تاریخ

ساعت

شعبه

1

Top1B

پنجشنبه

96/6/30

15:30

 

3

Top1B

چهارشنبه

96/6/29

15:30

 

4

Top 3B

پنجشنبه

96/6/30

10:30

 

 5  Sum 2B  چهارشنبه   96/6/29  17:30  

توجه : تاریخ شروع ثبت نام آزمون های جامع از 7 شهریور

 

تاریخ شروع ترم پاییز 96

شنبه- چهارشنبه

چهارشنبه -    5 مهر

یکشنبه -سه شنبه

سه شنبه  - 4 مهر

دوشنبه - پنجشنبه

پنجشنبه -  6 مهر 

 

 


 

آزمون تعیین سطح نوجوانان

تعیین سطح نوجوانان

ردیف

روز

تاریخ

ساعت

1

پنجشنبه

96/6/16

12:30

2

پنجشنبه

96/6/23

12:00

 3 دوشنبه   96/7/3 17:30 

شروع ثبت نام برای تعیین سطح از7 شهریور

آزمون جامع نوجوانان

آزمون جامع نوجوانان

ردیف

سطح

روز

تاریخ

ساعت

 

1

Hip6

پنجشنبه

96/06/30

17:30

 

2

Hey There 4B

سه شنبه

96/06/28

17

 

نکته: تاریخ شروع ثبت نام آزمون های جامع از 7 شهریور


تاریخ شروع ترم پاییز 96 

تاریخ شروع ترم پاییز 96

شنبه - چهارشنبه

 چهارشنبه   5 مهر

یکشنبه - سه شنبه

سه شنبه   4 مهر 

دوشنبه - پنجشنبه

پنجشنبه   6  مهر