کارشناسان مراکز
 مرکز  1- (صبح ):
 خانم ها رضایی و  قرآنی 
 
 مرکز 1(بعدازظهر):             
 خانم ها   کیانیان ، امجدیان
 و الوندی
 
 مرکز 2:
 آقایان جمشیدی و  لرستانی
 
 مرکز 3:
خانم فتحی - آقای پوردکان
 
 ساعت های تماس
رورزهای شنبه تا پنجشنبه:8 الی 18
شماره های تماس

 

 


مرکز شماره 1- سه راه 22 بهمن: 083-38239096
083-38257921
083-31031
داخلی          305
316
317
 مرکز شماره 2- مسکن: 083-34224127 
مرکز شماره 3- خیابان شورا:
083-37274991
ارتباط با مدیران گروه:

گروه های تخصصی :  مهندس محمدی

گروه زبان بزرگسالان :  آقای رشیدی

گروه زبان نوجوانان :     آقای نعمتی   313 داخلی     31031

312  داخلی     31031

312  داخلی      31031

آدرس

دفتر مرکزی: کرمانشاه،بلوار شهید بهشتی،ساختمان جهاددانشگاهی،معاونت آموزشی جهاددانشگاهی