مرکز شعبه یک معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی کرمانشاه
عادله نوروزی

عکس مرکز شماره یک معاونت آموزش جهاد دانشگاهی
category

استان کرمانشاه کرمانشاه استان کرمانشاه، کرمانشاه، بلوار شهید بهشتی، بین خسروی و بلوار نوبهار


مرکز شماره 1- کرمانشاه، سه راه 22 بهمن، ساختمان جهاد دانشگاهی، مرکز شعبه 1 - تلفن 38239096-083

کرمانشاه،بلوار شهید بهشتی،ساختمان جهاددانشگاهی،معاونت آموزشی جهاددانشگاهی

مرکز شماره 1- سه راه 22 بهمن تلفن 31031-083 داخلی 315،316،317

تمام حقوق این وب سایت محفوظ است


› مرکز شماره 1- سه راه 22 بهمن تلفن 31031-083 داخلی 315، 316 و 317
› مرکز شماره 2- مسکن تلفن 34224127-083
› مرکز شماره 3- خیابان شورا تلفن 37274991-083