آموزش کارکنان دولت جهاد دانشگاهی
تعداد بازدید کننده: 4308 تاریخ: 1399/11/26 21:56:41

 مهم‌ترين و حياتی‌ترين دارايی هر سازمان، نيروی انسانی است. امروزه سازمان‌ها برای بقاء در محيط پيچيده و پر چالش به نيروی انسانی توانمند و خلاق نيازمند هستند. توانمندسازی کارکنان يکی از ابزارهای موثر جهت افزايش بهره‌وری است.

توانمندسازی ازطریق آموزش به عنوان یک برنامه سازمانی، کارکنان را قادر می سازد تا با ارتقاء سطح فکری و شغلی خود، ضمن بکارگیری موثر دانش و مهارت در راستای اهداف و استراتژیهای سازمان، بهره وری و اثر بخشی را افزایش دهند.

در همین راستا واحد آموزش کارکنان دولت جهاددانشگاهی کرمانشاه طی سال های اخیر با عقد قراردادهای آموزشی با ادارات و سازمان های دولتی و خصوصی در سطح استان، سعی در پیاده سازی مدل های آموزشی منحصر به فرد به منظور توانمندسازی هرچه بیشتر کارکنان را دارد.

واحد آموزش کارکنان دولت آمادگی دارد با تکیه بر تجارب خود و بکارگیری امکانات مطلوب در حوزه آموزش کارکنان، کلیه دوره های درخواستی متناسب با نیاز سازمانها و ادارات را طراحی و اجرا نماید. 

نظام آموزش کارکنان دولت  :

در اجرای ماده 58 قانون‌ مديريت خدمات‌ كشوري و ماده 2 آیین نامه اجرایی فصل نهم قانون مذکور، به منظور توانمند‌سازي و ارتقاي سطح دانش،‌ بينش و مهارت کارمندان دولت، «نظام آموزش کارمندان دستگاه‌های اجرایی» توسط معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در قالب بخشنامه شماره 1834/200 مورخ 30/1/1390 به تمام دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون‌ فوق‌الذکر برای اجرا ابلاغ گردید و متعاقباً برخی از موارد طی اصلاحیه شماره 18819/92/200 مورخ 14/11/1392، به نظام مذکور افزوده یا اصلاح شده است.

نکات برجسته بخشنامه و نظام پیوست‌های مذکور عبارتند از :

 

- تمامی کارمندان رسمی و پیمانی(اعم از مدیران و کارکنان) در شمول این نظام آموزشي قرار داشته و شرکت کارمندان قرارداد کار معین نیز در دوره‌های آموزشی موضوع این نظام بر اساس مفاد این بخشنامه و نیاز دستگاه اجرایی، الزامی است.

- آموزش‌های مصوب طی شده توسط کارمندان بر اساس نظام قبلی آموزش کارکنان (موضوع بخشنامه شماره 22554/105 مورخ 28/12/1380) و مقررات مربوط، در چارچوب این نظام قابل احتساب است. نحوه احتساب آموزش‌های طی شده توسط کارمندان و تطبیق آن‌ها با این نظام در دستورالعمل‌های نظام مشخص و ابلاغ خواهد شد.

- در اجرای ماده 56 قانون مدیریت خدمات کشوری و بند 4/الف نظام آموزش کارمندان، سامانه و برنامه آموزش مدیران توسط مرکز آموزش مدیریت دولتی طراحی و پس از تایید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ خواهد شد.

تعاریف و اصطلاحات:

- مديران حرفه ‏ای: تمامي عناوين پست‏هاي مديريتی و سرپرستی دستگاه‏هاي اجرايی، به ‌استثناء سمت‏های مديريت سياسي موضوع (ماده 71) قانون مديريت خدمات كشوری و همتراز آنان، مديران حرفه‏ ای تلقی مي‏شوند.

- آموزش مديران: تمامي برنامه ‏ها و فعاليت‏های آموزشی كه به منظور افزایش بینش و دانش و ايجاد و بهبود مهارت‏های (فنی، انسانی و ادراكي و تعالی معنوی) مديران حرفه ‏ای و مقامات، در چارچوب نظام آموزش كارمندان و مديران با عنايت به سامانه و برنامه‏های اجرايی آموزش مديران طراحي و اجرا مي‏گردد.

- مهارت شغلی: توانایی و ظرفیت شناختی، فنی و ارتباطی کسب شده توسط کارمندان در طی سنوات خدمت از طریق آموزش یا تجربه که موجب انجام درست و دقیق وظایف یک شغل می‏گردد.

آموزش‌هاي توجيهي و تصدی شغل‌ بدو خدمت:

به‌ آموزش‌هایی اطلاق‌ مي‌گردد که با دو هدف 1- آشنا ساختن‌ كارمندان جديدالاستخدام با اهداف‌ و وظايف‌ دستگاه اجرايي محل‌ خدمت‌ آن‌ها، قوانين‌ و مقررات‌ استخدامي، کليات قانون‌ مديريت خدمات‌ كشوري، حقوق‌ فردي ‌و شغلي‌، محيط‌ كار، قانون اساسی نظام ‌جمهوري ‌اسلامي ‌ايران‌ و نظام ‌اداري 2- ایجاد توانایی‌های شغلی (دانش، مهارت و نگرش) مورد نیاز برای تصدی شغل توسط کارمندان جدیدالاستخدام (رسمی، پیمانی و قراردادی)‌ در بدو ورود به خدمت طراحی و اجرا مي‌گردد. صدور حکم کارگزینی کارکنان جدیدالاستخدام منوط به طی این آموزش‏ها است.

همچنین براساس ماده 4 اصلاحیه نظام آموزش کارمندان دولت، دستگاه‌های اجرایی موظفند به منظور افزایش ظرفیت کارشناسی و بهبود شایستگی‌های شغلی و کاربردی کارشناسان مشاغل اختصاصی خود، بر اساس بند(1/5) نظام آموزش کارمندان (موضوع آموزش های تصدی شغل بدو خدمت)،نسبت به طراحی و تدوین برنامه های تربیت کارشناسان مشاغل اختصاصی اقدام نموده و پس از تصویب برنامه هادر کمیته راهبری آموزش برای کارمندان بدو استخدام و بدو تصدی شغل(در صورت تغییر شغل) آن را اجرا نمایند.برنامه های تربیت کارشناسان بایستی حداکثر تا پایان سال اول ورود به خدمت افراد و تا شش ماه اول تصدی شغل جدید اجرا شود.

براساس تبصره بند 4/4، اجرای برنامه تربیت کارشناسان مشاغل عمومی در حیطه اداری (کارشناس و کاردان امور اداری، کارشناس و کاردان برنامه و بودجه، متصدی امور دفتری، کارگزین، مسئول دفتر، ماشین‌نویس‌، منشی، کارشناس و کاردان امور آموزشی، کارشناس و کاردان امور پژوهشی، کارشناس برنامه‌ریزی و کارشناس آموزش و بهسازی منابع انسانی‌) صرفاً بر عهده مرکز آموزش مدیریت دولتی است.

فهرست دوره های توجيهي و تصدی شغل‌ بدو خدمت :

دوره های توجیهی بدو خدمت

ردیف

عنوان دوره

1

آشنایی با ساختار نظام و دولت جمهوری اسلامی ایران

2

آشنایی با ماموریت ها و ساختار اداری دستگاه محل خدمت

3

قانون مدیریت خدمات کشوری

4

فرهنگ سازمانی و ارتباطات موثر در سازمان

5

کار تیمی و حل مساله

6

اخلاق حرفه ای مبتنی بر آموزه های اسلامی در نظام اداری

 

 

آموزش‌هاي شغلي:

آموزش‌هاي شغلي به چهار دسته تقسيم مي‌شوند: 1-آموزش‌هاي ويژه كارمندان استخدام آزمايشي2- آموزش‌هاي ارتقاء شغلي 3- آموزش‏های تمدید قرارداد کار معین 4- آموزش‌هاي کوتاه مدت خارج از کشور

2-1- آموزش‌هاي ويژه كارمندان استخدام آزمايشي: به‌ آموزش‏هايي‌ اطلاق‌ مي‌شود که به منظور ايجاد دانش، مهارت و نگرش شغلی كارکنان آزمايشي در طول دوران استخدام آزمایشی ارایه می‏گردد و طی این آموزش‏ها برای تبدیل وضع استخدام آزمایشی به رسمی‏قطعی، الزامی‏است.

2-2- آموزش‌هاي ارتقاء شغلی: به آموزش‏هايي اطلاق مي‌گردد كه توانایی‌های شغلي(دانش، مهارت و نگرش) مورد نیاز كاركنان رسمی، پیمانی و قرارداد کار معین را به منظور انجام صحیح وظایف شغل و ارتقاء در طول مسیر شغلی فراهم می‏نماید و ارتقاء شغلی آن‌ها و تمدید قرارداد پیمانی و قرارداد معین کار منوط به طی این آموزش‏ها است.

2-3- آموزش‌هاي تمدید قرارداد کار معین: به‌ آموزش‌هایی اطلاق‌ مي‌گردد که به منظور ایجاد توانایی‏های شغلی (دانش، مهارت و نگرش) مورد نياز برای کارمندان قرارداد کار معین طراحی و اجرا می‏گردد. تمدید قرارداد این‏گونه کارکنان منوط به طی این آموزش‏هاست.

براساس بند 2/13 اصلاحیه، برنامه‌ریزی و اجرای برنامه‌های آموزشی مشاغل عمومی شامل: کارشناس و کاردان امور اداری، کارشناس و کاردان برنامه و بودجه، متصدی امور دفتری، کارگزین، مسئول دفتر، ماشین‌نویس‌، منشی، کارشناس و کاردان امور آموزشی، کارشناس و کاردان امور پژوهشی، کارشناس برنامه‌ریزی و کارشناس آموزش و بهسازی منابع انسانی‌ برعهده مرکز آموزش مدیریت دولتی است.

فهرست دوره های شغلی :

دوره های شغلی

رشته های شغلی کارشناسی و کاردان روابط عمومی

ردیف

 

1

اصول ومبانی ارتباط جمعی

2

اصول ومبانی اطلاع رسانی

3

اقناع وتبلیغ

4

مبانی اصول ونظریه روابط عمومی

5

مدیریت روابط  عمومی

6

شناخت افکار عمومی

7

مخاطب شناسی در روابط عمومی

8

ارتباطات مردمی

9

اصول وآداب تشریفات

10

تبلیغات در روابط عمومی

11

تکنولوژی چاپ ونشر

12

 

13

گرافیک وصفحه آرایی

14

ارتباطات تصویری در روابط عمومی

15

عکاسی و فیلم برداری در روابط عمومی

16

عکاسی خبری

17

مصاحبه خبری

18

روش تحقیق در روابط عمومی 

19

پاسخگویی و مشتری فرمائی در روابط عمومی

20

روابط عمومی و توسعه

21

استراتژی ومدیریت استراتژیک درروابط عمومی

22

برنامه ریزی استراتژیک در روابط عمومی

23

کاربرد اینترنت وفناوری (IT)در روابط عمومی

24

رویکردهای نوین در روابط عمومی

25

مدیریت همایش وگرد همایی ها

26

اصول وفنون تبلیغات ودفتر تبلیغاتی در روابط عمومی

27

اصول گزارش نویسی درروابط عمومی

28

هنر خوب نوشتن در روابط عمومی

29

آرشیو در روابط عمومی

رشته های شغلی مسئول دفاتر و منشی ها

1

آیین نگارش و مکاتبات اداری

2

اصول بایگانی

3

اصول گزارش نویسی

4

فن بیان و آیین سخنوری

5

خلاصه سازی مکاتبات ونوشته های اداری

6

ارتباطات سازماندهی

7

اداره امور دفتری

8

امور مالی ومسئولان دفتر

9

حفاظت اسناد ومدارک طبقه بندی شده

10

مبانی مدیریت اسناد

11

گزارش نویسی در امور اداری

12

وظایف اداری و دفتری مسئول دفتر

13

آشنایی با اینترنت و کاربرد آن در اداره امور دفتری

14

قوانین و مقررات اداری و استخدامی

15

خصوصیات شخصیتی و رفتاری مسئولان دفاتر و منشی ها

16

سیستم دبیرخانه و بایگانی مکانیزه

17

آشنایی با تشکیلات دولت جمهوری اسلامی ایران

18

اصول و مبانی مدیریت سازمان

رشته هاي شغلی کارشناسی وکاردان اموراداری

1

ارزشیابی عملکردکار کنان

2

اصول و مفاهیم سازماندهی

3

آشنایی با طرح طبقه بندی مشاغل آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی آن

4

اصول ومبانی برنامه ریزی نیروی انسانی

5

رضایت شغلی وچگونگی اندازه گیری آن

6

ارزیابی کار وزمان

7

مدیریت اسناد ومدارک وفن بایگانی

8

تجزیه وتحلیل اداری

9

طرح ارزشیابی مشاغل خاص

10

برنامه ریزی آموزش ضمن خدمت کارکنان

11

نیازسنجی آموزشی

12

آشنایی با نظام آموزش کارکنان دولت

13

قانون کار وتامین اجتماعی

14

سیستم دبیرخانه و بایگانی مکانیزه

15

اصول بیمه

16

کاربرد آمار در امور اداری

17

امور رفاهی کارکنان

18

بیمه های اشخاص

19

آشنایی با قوانین و مقرارت مربوط به بازنشستگی و وظیفه

20

خلاصه سازی مکاتبات و نوشته های اداری

21

سیستم ها و روش ها

22

آشنایی با نظام حقوق و دستمزد

23

قوانین و مقررات استخدامی

24

گزارش نویسی در امور اداری

25

تجزیه تحلیل اداری

26

قوانین و مقررات تشکیلات و روش ها

27

آئین نگارش و مکاتبات اداری

28

ارتباطات سازمانی

29

آشنایی با قانون مدیریت خدمات کشوری

رشته های شغلی مسئول خدمات اداری

1

سیستم اتوماسیون اداری

2

کاربرد آمار در امور اداری

3

خلاصه سازی مکاتبات ونوشته های اداری

4

قوانین ومقررات اداری واستخدامی(1)

5

مدیریت اسنادومدارک فن وبایگانی

6

مبانی مدیریت اسناد

7

مدیریت جلسات اداری

8

امور نقلیه

9

گزارش نویسی در امور اداری

10

رفاه کارکنان و شرایط فیزیکی در محیط کار

11

ارتباطات سازمانی

12

قانون کار و تامین اجتماعی

13

بهداشت عمومی در محیط کار

14

برنامه ریزی و کنترل امور خدمات

رشته های شغلی حسابدار، ذیحساب، حسابرس

1

قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی

2

در آمد ها وانواع آن

3

سیستمهای اطلاعاتی مدیریت (MIS)

4

حسابرسی 1

5

حسابرسی 2

6

حسابرسی عملیاتی

7

 قانون تجارت

8

مراحل تهیه وتنظیم بودجه

9

بودجه بندی

10

مقررات اعتبارات اسنادی

11

 قانون مالیاتهای مستقیم

12

 

قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

13

حسابداری بخش عمومی

14

آشنایی با قانون دیوان محاسبات کشور و اصلاحات بعدی آن

15

قانون برنامه و بودجه

16

قانون مدنی

17

قوانین مالی شرکت های دولتی

18

حسابرسی دولتی

19

آشنایی با قانون محاسبات عمومی

20

هزینه و طبقه بندی آنها در حسابداری صنعتی

21

مصاحبه در حسابرسی عملیاتی

22

حسابداری مالیاتی

23

اصول حسابداری

24

آشنایی با هزینه یابی سفارش کار در حسابداری صنعتی

25

آشنایی با هزینه یابی مرحله ای در حسابداری صنعتی

26

حسابداری دولتی اعتبار هزینه

27

آشنایی با نقطه سر به سر در حسابداری صنعتی

28

حسابداری دولتی تملک دارایی های سرمایه ای

29

قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت

30

قانون انتشار اسناد خزانه و اوراق قرضه

31

مقررات اعتبارات اسنادی

32

آئین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه ها

33

قانون وصول برخی از درآمد های دولت

34

قانون تجمیع عوارض

35

قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

36

محاسبه و مدیریت قیمت تمام شده خدمات

37

تلفیق بودجه ریزی، برنامه رزی و پیش بینی 1

38

بودجه ریزی و پیش بینی شناور 2

39

حسابداری مدیریت استراتژیک 3

40

کاربرد اطلاعات عملکردی در نظام بودجه ریزی

41

حسابداری پروژه

42

بودجه ریزی عملیاتی

43

آشنایی با قوانین سازمان بازرسی کل کشور

44

قانون مالیات بر ارزش افزوده

45

تنظیم قراردادها

46

قانون مالیات های مستقیم

رشته های شغلی کارشناس و کاردان برنامه و بودجه

1

نظارت بر بودجه

2

روش تحقیق

3

حسابرسی عملیاتی

4

قوانین ومقررات مالی

5

قانون مالیاتهای مستقیم

6

آمار کاربردی

7

برنامه ریزی وکنترل پروژه

8

حسابداری قیمت تمام شده

9

بودجه ریزی عملیاتی

10

اجرای بودجه

11

بودجه ریزی شرکت های دولتی

12

حسابداری پروژه

13

حسابداری مالیاتی

14

اصول حسابداری

15

قانون برنامه و بودجه کشور

16

محاسبه و مدیریت قیمت تمام شده خدمات

17

تلفیق بودجه ریزی برنامه ریزی و پیش بینی 1

18

بودجه ریزی و پیش بینی شناور 2

19

حسابداری و مدیریت استراتژیک 3

20

کاربرد اطلاعات عملکردی در نظام بودجه ریزی

21

قانون محاسبات عمومی

22

آشنایی با قانون دیوان محاسبات کشور و اصلاحات بعدی آن

23

حسابداری دولتی

24

آشنایی با قوانین سازمان بازرسی کل کشور

25

قانون مالیات بر ارزش افزوده

رشته های شغلی مسئول گزینش

1

گزارش نویسی در گزینش

2

خلاصه نویسی

3

آشنایی با نظام آموزش کارکنان دولت 

4

رضایت شغلی وچگونگی اندازه گیری آن

5

برنامه ریزی نیروی انسانی

6

مدیریت اسناد مدارک وفن بایگانی

7

مدیریت منابع انسانی (اداره امور کارکنان)

8

آیین نگارش ومکاتبات اداری

9

فن بیان وآیین سخنوری

10

روشهای تحقیق در علوم اجتماعی وامور فرهنگی

11

روشهای اصلاح وتغییررفتار

12

آسیب شناسی اجتماعی

13

جامعه شناسی فرهنگی

14

اصول سرپرستی ومدیریت

15

روانشناسی اجتماعی

16

روانشناسی فرهنگی

17

نظام رسیدگی به تخلفات اداری

18

پاسخگویی در نظام اداری

19

تکنیکهای مصاحبه

20

روانشناسی برخورد

21

مهارتهای ارتباط جمعی (با تاکید برارتباط با داوطلبان )

22

ارزشیابی عملکرد کارکنان

23

مدیریت اثر بخش جلسات

24

ضوابط ومعیارهای حاکم بر گزینش

25

مبانی فقهی وشرعی (الشهاده)

26

مبانی فقهی وشرعی (قضاء)

27

مبانی فقهی وشرعی (اصول فقه)

28

تندخوانی وتند نویسی

29

تکنیکهای تحقیق در گزینش

30

اصول عقاید

31

آشنایی با فرق و مذاهب اسلامی

32

رفاه کارکنان وشرایط فیزیکی محیط کار

33

مدیریت کار گروهی

34

نظام تصمیم گیری در امور اداری

35

اجرا و نظارت بر اجرای بودجه

36

آشنایی با بانک اطلاعاتی گزینش

37

اصول و مبانی نظری تشکیلات و سازماندهی

38

آشنایی با قوانین و مقررات استخدامی

39

روش های تدوین مقاله

40

تهاجم فرهنگی و راه های مقابله با آن

41

مردم شناسی فرهنگی

42

جامعه شناسی سراسری

43

پاسخ گویی در گزینش

44

آشنایی با مراجع قضایی

45

آشنایی با سازمان های جاسوسی

46

شناخت اقلیت های دینی در ایران

47

مدیریت اثر بخش جلسه

48

آشنایی با قانون اساسی، قوه مقننه و کمیسیون های مجلس

49

کارگاه آموزشی برنامه ریزی استراتژیک

50

اخلاق 1

51

اخلاق 2

52

ضوابط و معیارهای حاکم بر گزینش

53

قوانین و مقررات جاری گزینش

54

احکام و استغاثات 1

55

احکام و استغاثات 2

56

فرآیند های بازرسی در گزینش

57

ارزیابی و صدور رای (نظر دهی)

رشته های شغلی کارشناس وکاردان حقوقی

1

قوانین ومقررات اموردولتی1(اموال منقول وغیر منقول دولتی )

2

قوانین ومقررات معاملات دولتی1(کلیات وقانون برگزاری مناقصات)

3

قوانین ومقررات اموردولتی2(جرایم علیه اموال دولتی )

4

قوانین ومقررات اموردولتی3(داوری وصلح اموال عمومی و دولتی)

5

حل وفصل اختلافات حقوقی دستگاه های اجرایی با یکدیگر

6

 آشنایی با قانون کار

7

حقوق تامین اجتماعی1(بیمه اجباری تامین اجتماعی )

8

حقوق تامین اجتماعی 2(بیمه حرف ومشاغل آزاد )

9

حقوق تامین اجتماعی 3(بیمه های مکمل )

10

حقوق تامین اجتماعی 4(بیمه خدمات درمانی )

11

حقوق تامین اجتماعی 5(قوانین ومقررات بازنشستگی کشور)

12

حقوق تامین اجتماعی 6(بیمه بیکاری)

13

سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی(1)

14

سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی(2)

15

سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی(3)

16

اصول ومقررات حاکم بر نظام برنامه ریزی وبودجه ریزی کشور

17

قانون بودجه سالانه

18

قوائد شکلی وماهوی وضع قوانین ومقررات

19

اصول وقوائد تفسیر قانون

20

قوانین ومقررات استخدام کشوری

21

قانون برنامه چهارم توسعه 1(حوزه رفاه وتامین اجتماعی )

22

قانون برنامه چهارم توسعه2(سلامت وبهداشت روان )

23

قانون برنامه چهارم توسعه3(حوزه صنعت وحمل ونقل )

24

قانون برنامه چهارم توسعه4(حوزه فرهنگی وعملی )

25

قانون برنامه چهارم توسعه5(حوزه سیاسی ودفاعی )

26

حقوق مالیاتی 1(مالیاتهای مستقیم )

27

حقوق مالیاتی 2(مالیاتهای غیرمستقیم وعوارض )

28

حقوق محیط زیست

29

حقوق گمرکی

30

فنون مذاکره وفن دفاع

31

حقوق بانکی 1(پول وقوانین ومقررات مربوط به آن )

32

حقوق بانکی 2(بانک مرکز وقوانین مربوط به آن)

33

 

حقوق منابع طبیعی

34

حقوق انتخابات

35

قاچاق کالا و ارز(1)

36

قاچاق کالا و  ارز (2)

37

حقوق بیمه 2(بیمه اموال وباربری )

38

حقوق بیمه 3(مقررات بیمه دریایی)

39

 

حقوق دریایی1 (آشنایی با مقررات ثبت وتابعیت کشتی ها )

40

حقوق دریایی 2  (آشنایی با رهن وحقوق ممتاز دریایی)

41

حقوق دریایی3(آشنایی با تهدید مسئولیت مالکان کشتی )

42

حقوق دریایی4(آشنایی با مفاهیم ومبانی قانون مناطق دریایی)

43

 

حقوق دریایی 5(آشنایی با موضوع کمک ونجات دردریا)

44

حقوق اداری

45

تنقیح قوانین و مقررات

46

حقوق اموال و مالکیت

47

حقوق بین الملل

48

حقوق تجارت کاربردی

49

حقوق پیمان

50

علم قانون گذاری و تفسیر حقوق

51

قوانین و مقررات معاملات دولتی 2

52

قوانین و مقررات اموال دولتی 1

53

قوانین و مقررات اموال دولتی 2

54

قوانین و مقررات اموال دولتی 3

55

قراردادهای بین المللی-قراردادهای سرمایه گذاری بین المللی

56

دیوان داوری ایران و آمریکا

57

اصول و ضوابط الحاق و تصویب توافقنامه ها

58

حقوق تعاون

59

حقوق حسابرسی شرکت های دولتی

60

قرارداهای خدمات درمانی

61

آئین نگارش حقوقی

62

آئین دادرسی مدنی

63

آئین دادرسی کیفری

64

آشنایی با مراجع شبه قضایی

65

آشنایی با شوراهای حل اختلاف

66

آشنایی با دیوان عدالت اداری و آئین دادرسی آن

67

آشنایی با طرق عادی و فوق العاده اعتراض به آرای قضایی

68

پول شویی

69

حقوق جنگ

70

آشنایی با جرایم مطبوعاتی و آئین رسیدگی به آنها

71

آشنایی با قوانین و مقرارت حاکم بر شهرداری ها

72

شوراهای اسلامی کشور

73

حقوق روستایی

74

حقوق بیمه 1 (بیمه اشخاص)

75

آشنایی با قانون مدیریت خدمات کشوری

76

نظام تامین اجتماعی و بازنشستگی کارکنان

رشته های شغلی بازرس

1

قانون دیوان محاسبات کشور

2

قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی

3

قانون برنامه وبودجه در خصوص اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای

4

قانون مدنی

5

قوانین مالی شرکتهای دولتی

6

اصول نظارت وکنترل

7

نظارت مالی

8

در آمدها وانواع آن

9

حسابرسی (1)

10

حسابرسی (2)

11

قانون تجارت

12

مراحل تهیه وتنظیم بودجه

13

حسابداری دولتی  اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای

14

 

قانون محاسبات عمومی

15

 

مقررات اعتبارات اسنادی

16

 

آیین نامه مالی ومعاملاتی  دانشگاهها

17

قانون وصول برخی از درآمدهای دولت

18

قانون مالیاتهای مستقیم

19

قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

20

اصول بازرسی

21

نظام رسیدگی به تخلفات اداری

22

مصاحبه در حسابرسی عملیاتی

23

قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت

24

مقررات اعتبارات اسنادی

25

قانون تجمیع عوارض

26

آشنایی با قانون سازمان بازرسی کل کشور

27

قانون مالیات بر ارزش افزوده

28

گزارش نویسی در بازرسی

29

اصول و مبانی نظارت و بازرسی

30

اخلاق حرفه ای در بازرسی

31

اصول و مبانی نظری ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد

32

آشنایی با قوانین و مقررات ناظر بر ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد

رشته های شغلی کارگزین

1

سیستم اتوماسیون اداری

2

ارزشیابی عملکرد کارکنان

3

سازماندهی

4

کاربرد آمار در اموراداری

5

خلاصه سازی مکاتبات ونوشته های اداری

6

قوانین ومقررات امور اداری واستخدامی (1)

7

قوانین ومقررات امور اداری واستخدامی (2)

8

آشنایی با نظام آموزش کارکنان دولت

9

ارزیابی کار وزمان

10

مدیریت اسناد مدارک وفن بایگانی

11

 

تجزیه وتحلیل اداری

12

نیاز سنجی آموزش در سازمانها

13

برنامه ریزی اجرای آموزش ضمن خدمت کارکنان

14

طرح ارزشیابی مشاغل خاص

15

اصول و مفاهیم سازماندهی

16

اصول بیمه

17

امور رفاهی کارکنان

18

قانون کار و تامین اجتماعی

19

بیمه های اشخاص

20

آشنایی با قوانین و مقرارات بازنشستگی و وظیفه

21

خلاصه سازی مکاتبات و نوشته های اداری

22

اصول و مبانی برنامه ریزی نیروی انسانی

23

سیستم ها و روش ها

24

رضایت شغلی و چگونگی اندازه گیری آن

25

آشنایی با نظام حقوق و دستمزد

26

آشنایی با طرح طبقه بندی مشاغل،آئین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی آن

27

گزارش نویسی امور اداری

28

مبانی مدیریت اسناد

29

تجزیه تحلیل اداری

30

قوانین و مقررات تشکیلات و روش ها

31

آئین نگارش و ماتبات اداری

32

ارتباطات سازمانی

رشته های شغلی کتابدار

1

ساختمان وتجهیزات کتابخانه

2

آماده سازی کتب ونشریات

3

حفاظت ونگه داری مواد کتابخانه

4

خدمات عمومی کتابخانه

5

مرجع شناسی عمومی

6

موادو تجهیزات دیداری وشنیداری (سمعی وبصری )

7

منابع مرجع الکترونیکی

8

فهرست نویسی

9

آشنایی با رده بندی دیویی

10

مارک ایران 1(آشنایی با بانک کتابشناسی)

11

مارک ایران 2(آشنایی با بانک مستندات )

12

مارک ایران 3(آشنایی با بانک موجودی ورده بندی )

13

آشنایی با رده بندی کنگره

14

فراهم آوری منابع کتابخانه ای

15

آشنایی با نرم افزار کتابخانه ای

16

متون انگلیسی تخصصی کتابداری و اطلاع رسانی

17

مجموعه سازی 1

18

مجموعه سازی 2

19

متون عربی تخصصی کتابداری و اطلاع رسانی

رشته های شغلی کارشناس آمار موضوعی

1

اصول و روشهای مصاحبه

2

روشهای برآورد وپیش بینی جمعیت

3

آشنایی با مبانی وضوابط تهیه وتدوین طرحهای آمارگیری

4

بی پاسخی در آمار گیریها (کاستن وزن دهی، جانهی)

5

روشهای نمونه گیری وکاربرد آنها

6

آمار کاربردی

7

آشنایی با نظام آمارهای ثبتی

8

چگونگی تدوین طرحهای پژوهش

9

روش تحقیق

10

مبانی آمار رسمی

11

آشنایی با نرم افزار های کامپیوتر spss

12

روشهای کنترل افشای اطلاعات آماری

13

آشنایی با نظام آماری ایران

14

مدیریت کیفیت درتولید آمار

15

تهیه وتنظیم گزارشات آماری

16

بانک اطلاعاتی (SQL )

17

آشنایی با نرم افزار آماری Statistica

18

آشنایی با نرم افزار آماری SPlus

19

آشنایی با مبانی و ضوابط تهیه و تدوین طرح های آماری

20

آشنایی با نرم افزار SAS

21

برنامه نویسی مقدماتی

22

برنامه نویسی پیشرفته

23

طراحی صفحات وب

رشته های شغلی مدیران اداری و مالی

1

سیستم اتو ماسیون اداری

2

کاربرد آمار در امور اداری

3

خلاصه سازی مکاتبات ونوشته های اداری

4

قوانین ومقررات اموراداری واستخدامی (1)

5

قوانین ومقررات اموراداری واستخدامی(2)

6

ارزشیابی عملکرد کارکنان

7

سازماندهی

8

ارتباطات سازمانی

9

اصول ومبانی برنامه ریزی نیروی انسانی

10

انواع قرار دادهای داخلی ،شرایط ومتون آنها

11

مدیریت منابع انسانی (اداره امور کارکنان)

12

سیستم های اطلاعاتی مدیریت (MIS)وکاربرد آن در امور مالی

13

نظارت مالی

14

آموزش بودجه بندی

15

اینترنت وقابلیتهای آن در انجام امورمالی

16

نظارت وکنترل در نظام اداری

17

نظام تصمیم گیری در امور اداری

18

بودجه ریزی عملیاتی

19

مدیریت جلسات اداری

20

گزارش نویسی در امور اداری

21

رفاه کارکنان و شرایط فیزیکی محیط کار

22

قانون مالیات های مستقیم

23

اصول و مفاهیم سازمان دهی

24

آشنایی با نظام حقوق و دستمزد

25

تنظیم قراردادها

26

آشنایی با قانون محاسبات عمومی

27

نظارت و کنترل در نظام اداری

28

نظام تصمصم گیری در امور اداری

29

حسابداری پروژه

30

محاسبه و مدیریت قیمت تمام شده خدمات

31

تلفیق بودجه ریزی، برنامه ریزی و پیش بینی 1

32

بودجه ریزی و پیش بینی شناور 2

33

حسابداری مدیریت استراتژیک 3

34

کاربرد اطلاعات عملکردی  در نظام بودجه ریزی

35

آشنایی با قانون دیوان محاسبات کشور و اصلاحات بعدی آن

36

آشنایی با قوانین سازمان بازرسی کل کشور

37

قانون مالیات بر ارش فزوده

مسئول خدمات مالی

1

حسابداری بخش عمومی

2

آشنایی با قانون دیوان محاسبات کشور و اصلاحات بعدی آن

3

تجزیه و تحلیل صورتهای مالی

4

قوانین مالی شرکتهای دولتی

5

آشنایی با قانون محاسبات عمومی

6

نظارت مالی

7

آئین نامه اجرایی عملیات بانک

8

آشنایی با قوانین مالی دولتی

9

اعتبارات اسنادی

10

سیستم های حسابداری

11

حسابرسی مالیاتی

12

روش های اجرایی در ساماندهی امور اموال

13

قوانین اموال غیر منقول

14

حسابداری مالیاتی

15

قانون تجارت

16

مدیریت تدارکات

17

اصول حسابداری

18

حسابداری ثبت معاملات

19

جمع داری اموال

20

حسابداری کالا

21

مدیریت عملیات حسابداری اموال

22

آمار کاربردی

23

حسابداری پروژه

24

محاسبه و مدیریت قیمت تمام شده خدمات

25

تلفیق بودجه ریزی ، برنامه ریزی و پیش بینی  1

26

بودجه ریزی و پیش بینی شناور 2

27

حسابداری و مدیریت استراتژیک

28

کاربرد اطلاعات عملکردی در نظام بودجه ریزی

29

بودجه ریزی عملیاتی

30

آشنایی با قوانین سازمان بازرسی کل کشور

31

قانون مالیات بر ارزش افزوده

32

تنظیم قراردادها

33

قانون مالیات های مستقیم

کارشناسان آموزش دستگاه های اجرایی

1

مبانی نظری آموزش و توسع منابع انسانی

2

فرآیند آموزش و توسعه منابع انسانی

3

آموزش الکترونیکی

4

آشنایی با قوانین و مقررات آموزش منابع انسانی بخش دولت

کارشناسان ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی

1

نظام مدیریت عملکرد

 

آموزش‌هاي فرهنگي و عمومی:

آموزش‌هاي فرهنگي و عمومی به‌ سه دسته‌ زير تقسيم‌ مي‌شود:

3-1-آموزش‌هاي فرهنگي‌ و اجتماعي‌:تعريف: به‌ آموزش‏هايي‌ اطلاق‌ مي‌گردد كه‌ به‌ منظور رشد فضايل‌ اخلاقي‌، معنوي، فرهنگ‏ پذيري‌ سازماني‌ و بهينه‏ سازي‌ روابط‌‏انساني‌ كارمندان‌ و مدیران در نظام‌ اداري‌ ارائه‌ مي‌گردد.

3-2- آموزش‌هاي توانمندي‏هاي‌ اداري: به‌ آموزش‏هايي‌ اطلاق‌ مي‌گردد كه‌ به‌ منظور افزايش‌ دانش، مهارت و نگرش عمومي مرتبط با مأموريت و وظايف عمومي دولت و دستگاه اجرايي و يا توانمندي‏هاي فردي طراحي و اجرا مي‌گردد. براساس بند 2/13 اصلاحیه نظام آموزش، آموزش‌های عمومی بخش توانمندی‌های اداری بر اساس استانداردهای آموزشی مصوب معاونت بر عهده مرکزآموزش است.

3-3- آموزش‌هاي عمومي فن‌آوری اطلاعات: به آموزش‌هایی اطلاق مي‌گردد كه توانمندی‌های كاركنان را در حوزه فن‌آوری اطلاعات در سطح عمومي ارتقاء مي‌دهد.

فهرست دوره های عمومی :

 

دوره های عمومی

ردیف

عنوان دوره

1

فن بیان و آئین سخنوری

2

مهارت های برقراری ارتباط مؤثر

3

اصول و مبانی برنامه ریزی منابع انسانی

4

تحول و نوآوری

5

فنون مذاکره و فن بیان

6

نظام رسیدگی به تخلفات اداری

7

مهندسی ارزش

8

طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع

9

آشنایی با نظام حقوق و دستمزد

10

ابزارهای توسعه و توانمندسازی منابع انسانی

11

اصول حسابداری

12

مدیریت آمار

13

برنامه ریزی استراتژیک

14

تجزیه و تحلیل صورت های مالی

15

تهیه و تنظیم گزارشات مالی

16

حسابداری پروژه

17

خلاصه سازی مکاتبات و نوشته های اداری

18

دولت الکترونیکی (e-Government)

19

روش ها و فنون حل مساله

20

روش های تخصصی منابع

21

هفت ابزار کنترل کیفیت

22

پیشگیری از حوادث

23

مدیریت خلاقیت

24

مدیریت زمان

25

مدیریت بهره وری

26

آشنایی با قانون کار

27

آشنایی با نرم افزار آماری

28

آشنایی با نظام تأمین اجتماعی و بازنشستگی کارکنان

29

ارتباط سازمانی

30

استانداردهای آموزشی

31

استانداردهای حسابداری

32

اصول بیمه

33

اقتصاد مهندسی

34

اصول مطالعات پایداری و دینامیک سیستم های قدرت

35

انواع بازارهای سرمایه در بورس اوراق بهادار

36

برنامه ریزی نیروی انسانی

37

تفکر سیستمی

38

تجزیه و تحلیل اداری

39

حسابداری حقوق و دستمزد

40

حسابداری دولتی

41

حفاظت اسناد و مدارک طبقه بندی شده

42

درآمد و انواع آن

43

مدیریت تدارکات

44

قانون مالیات بر ارزش افزوده

45

مدیریت اسناد

46

قاچاق کالا و ارز

47

اصول کنترل و نظارت

48

ارزشیابی عملکرد کارکنان

49

سیستم دبیر خانه (اتوماسیون اداری)

50

احکام زندگی در اسلام

51

اخلاق فردی، اجتماعی و اداری

52

آداب و اسرار نماز

53

گزارش نویسی

54

ایمنی و بهداشت محیط کار

55

امر به معروف و منهی از منکر

56

تجارت الکترونیک

57

کارآفرینی

58

روابط سالم زن و شوهر

59

آمادگی و مقابله با حوادث طبیعی و غیر مترقبه

60

شناخت دانش و پیشرفت های روز دنیا

61

روابط کاری

62

مبانی علم حقوق

63

انگیزش در کار

64

مبانی کارآفرینی

65

کارآفرینی پیشرفته

66

توليد بدون كارخانه  ويژه كارآفرينان

67

اصول نوشتن قراردادها و تفاهم‌‌نامه‌های همکاری

68

معافیت‌های مالیاتی را بشناسیم

69

کارآفرینی اینترنتی

70

حقوق تجارت

71

مدیریت زمان

72

کار تیمی

73

پرورش خلاقیت و روش‌های آن

74

ابرازهای بازاریابی کم‌هزینه و بی‌هزینه

75

طرح کسب و کار در ده گام

76

بازاریابی اینترنتی

77

راه‌های جستجوی موثر در اینترنت

78

نظام‌های انگیزش کارکنان

79

ارزیابی، مدیریت و بهبود عملکرد

80

تجاری‌سازی ایده‌ها

81

مهندسي فروش

82

رفتار مصرف‌كننده

83

اصول و فنون تبليغات و ترويج محصول

84

اصول و فنون مذاكره و ارتباطات

85

برنامه ريزي و تفكر استراتژيك

86

بودجه ريزي در سازمان

87

اصول طراحي سازمان

88

بررسي رويكردهاي رفتاري در سازمان

89

اداره موثر منابع انساني

90

رهبري و تحول در سازمان

91

بازاريابي اثر بخش

92

مديريت استراتژيك بازاريابي

93

مديريت مالي بنگاهها و سرمايه گذاري

94

تدوين طرح كسب و كار

95

مديريت تعالي سازماني

96

كسب و كار الكترونيك

97

تحقيقات بازاريابي

98

ارتباطات بازاريابي و تدوين استراتژي تبليغات

99

مفاهیم کارآفرینی و راه‌اندازی کسب و کار

100

تفسیر آیات برگزیده قرآن کریم

101

احکام زندگی در اسلام

102

اخلاق فردی اجتماعی و اداری

103

آشنایی با اندیشه و سیره امام خمینی

104

پرسش ها و پاسخ های اعتقادی

105

حکومت مهدوی و وظایف منتظران

106

آداب و اسرار  نماز

107

روخوانی و روانخوانی قرآن کریم

108

معرفت و بصیرت حسینی

109

بنیان حکومت اسلامی و ولایت فقیه

110

سبک زندگی بر مبنای آموزه های دینی

111

آشنایی با الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت

112

مردم سالاری اسلامی

113

خانواده متعالی در اسلام

114

آسیب شناسی خانواده

115

نقش حجاب در حفظ حریم خانواده

116

تربیت فرزند

117

حقوق خانواده

118

اقتصاده خانواده موحد

119

روانشناسی خانواده

120

روابط سالم زوجین

121

آشنایی با احکام اسلامی

122

تربیت اسلامی با تکیه بر قرآن و احادیث

123

اقتصاد مقاومتی 1

124

حقوق شهروندی

125

سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران 1

126

نقشه راه اصلاح نظام اداری

127

کلیات پیشگیری از وقوع جرم

128

آشنایی با قوانین و مقررات ارتقاء سلامت اداری

129

جمعیت شناسی و فرهنگ افزایش جمعیت

130

تناسب اندام

131

راهنمای سفیران سلامت (زیج مراقبتی)

132

آئین نگارش و مکاتبات اداری 1

133

گزارش نویسی 1

134

خلاصه سازی نوشته های اداری

135

اصول و مبانی ارتباطات

136

شناخت راه ها و روش های نوین دستیابی به اطلاعات

137

زبان انگلیسی

138

دوره آموزشی شناسایی و استفاده از ظرفیت های ذهنی

139

دوره آموزشی برقراری ارتباط موثر با محیط و دیگران

140

مواد مخدر و پیامدهای سوء آن

141

بیماری های نوپدید و راه های پیشگیری از آن

142

بهره وری و تکنیک های اندازه گیری آن

143

کاربرد های فناوری اطلاعات

144

محیط زیست و دولت سبز

145

طرح معرفت بسیجی مقدماتی

146

طرح معرفت بسیجی تکمیلی

147

ایمنی و بهداشت محیط کار

148

کمک های اولیه و فوریت های پزشکی-امدادی

149

جستجو، امداد و نجات

150

اطفاء حریق و راه های پیشگیری

151

آمادگی و مقابله با حوادث طبیعی و غیر مترقبه

152

امر به معروف و نهی از منکر

153

ایران شناسی

154

تجارت الکترونیکی

155

ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد

156

شناخت دانش و پیشرفت های روز دنیا

157

جعل اسناد و راه های مقابله با آن

158

سازمان جهانی تجارت

159

آشنایی با علوم و معارف دفاع مقدس

160

آموزش انتظامی

161

آشنایی با نظام گزینش کشور

162

خصوصی سازی و سیاست های صدر اصل 44 قانون اساسی

163

کارآفرینی

164

آشنایی با قانون مدیریت خدمات کشوری

165

آشنایی با مبانی و اصول اصلاح الگوی مصرف

166

آشنایی با نظام هدفمندکردن یارانه ها

167

آشنایی با سامانه ملی قوانین و مقررات ملی جمهوری اسلامی ایران

168

آشنایی با نظام و آئین نامه دورکاری

169

تعیین سیاست های کلی نظام اداری کشور

170

همت مضاعف و کار مضاعف و راهکارهای اجرایی نمودن آن در نظام اداری

171

پیشگیری و کنترل عوامل خطر ساز بیماری های قلبی و عروقی

172

مدیریت پیشگیری از وقوع جرم و آسیب های اجتماعی

173

آشنایی با مالیات بر ارزش افزوده

174

پدافند غیر عامل

175

مدیریت دانش سازمانی

گروه فناوری اطلاعات

1

مهارتهای حرفه ای و اداری کار با رایانه

2

مدیریت ابزار و اطلاعات و سازمانی

3

مفاهیم و کلیات دولت الکترونیک

4

شبکه و امنیت اطلاعات در سازمان ها

5

حاکمیت فاوا

6

مدیریت خدمات فاوا و ITIL

7

مدیریت فرآیندهای سازمانی

8

معماری فناوری اطلاعات سازمانی

9

تحلیل و طراحی سیستم

10

مهندسی شبکه

11

مدیریت امنیت اطلاعات

12

مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات

13

رایانش ابری

14

مهاجرت نرم افزارهای آزاد/متن باز

15

دولت الکترونیکی

16

مهارتهای سازمانی فناوری اطلاعات

17

مبانی کامپیوتر و ویندوز(مقدماتی)(I)Windows

18

ویندوز (پیشرفته)(II)Windows

19

واژه پردازهاMicrosoft Word

20

صفحه گسترده هاMicrosoft Excel

21

ارائه مطالبMicrosoft Power Point

22

بانکهای اطلاعاتی (مقدماتی)Microsoft Access (I)

23

بانکهای اطلاعاتی (پیشرفته)Microsoft Access (II)

24

فرانت پیچ 2000 (مقدماتی)Microsoft Front Page (I)

25

فرانت پیچ 2000 (پیشرفته)Microsoft Front Page (II)

26

اینترنتInternet

27

برنامه نویسی بیسیک (مقدماتی)QBASIC (I)

28

برنامه نویسی بیسیک (پیشرفته)QBASIC (II)

29

برنامه نویسی پاسکال (مقدماتی)Pascal (I)

30

برنامه نویسی پاسکال (پیشرفته)Pascal (II)

31

برنامه نویسی C (مقدماتی)C(I)

32

برنامه نویسی C (پیشرفته)C (II)

33

برنامه نویسی C++ (مقدماتی)C++ (I)

34

برنامه نویسی++  C(پیشرفته)C++ (II)

35

برنامه نویسی ویژوال C++ (مقدماتی)C++ (I) Visual

36

برنامه نویسی ویژوال بیسیک (مقدماتی)basic (I) Visual

37

برنامه نویسی ویژوال بیسیک (پیشرفته)  basic (II) Visual

38

طراحی پایگاه داده ها با SQL Server

39

برنامه نویسی با JAVA(مقدماتی)

40

برنامه نویسی با Delphi

41

برنامه نویسی به زبانJAVA SCRIPT

42

فتوشاپPhotoshop

43

فری هندFreehand

44

کورل دراوCOREL DRAW

45

تری دی استودیو مکس 3D Studio max

46

نقشه کشی با اتوکد (مقدماتی)Auto cad (I)

47

نقشه کشی با اتوکد (پیشرفته)Auto cad (II)

48

اتوکد (گرایش عمران)Auto cad

49

فلشFlash

50

آفیس مقدماتیOffice (I)

51

 (Hard Ware A+) MCSE سخت افزار- اصول عیب یابی و مونتاژ 

52

مهارت اول ICDLمفاهیم پایه

53

مهارت دوم ICDLمدیریت فایل ها

54

مهارت سوم ICDLواژه پردازها

55

مهارت چهارم ICDLصفحه گسترده ها

56

مهارت پنجم ICDLبانکهای اطلاعاتی

57

مهارت ششم ICDLارائه مطالب

58

مهارت هفتم ICDLاطلاعات و ارتباطات

59

طراحی صفحات وب (مقدماتی)CIW

60

طراحی صفحات وب (پیشرفته) CIW

61

کودک الکترونیک

62

شهروند الکترونیک 1

63

شهروند الکترونیک 2

64

شهروند الکترونیک 3

65

تایپ ده انگشتی

66

C#

67

SPSS

68

رباتیک کودکان

69

رباتیک بزرگسالان

70

انیمیشن کودکان

گروه پزشکی

1

تکنسين داروخانه

2

تکنسين داروخانه پيشرفته

3

دستيار کنار دندانپزشک

4

طب سنتي(مقدماتي)

5

طب سنتي(متوسط)

6

کمکهاي اوليه و فوريتهاي پزشکي

7

آموزش کمک بهياري

8

منشي گري (عمومي(

9

منشي گري (پزشکي(

10

ایمپلنت

گروه شبکه

1

(Network+) MCSE

2

MCSE (Win Server 2012)

3

Exam.70-680 Configuring Windows 7

 

4

Exam 70-640 Configuring Windows Server 2012 Active Directory

 

5

Exam 70-642 Configuring Windows Server 2012 Network Infrastructure

 

6

Exam 70-643 Configuring Windows Server 2012 Applications Infrastructure

 

7

Exam 70-647 Windows Server 2012, Enterprise Administrator

 

8

Exam 70-642 Configuring Windows Server 2012 Network Infrastructure

 

9

Exam 70-640 Configuring Windows Server 2012 Active Directory

 

10

Exam 70-646  Windows Server 2012

 

11

ISA Server

12

TMG

13

CCNA

14

CCNA Security

15

CCNA Voice

16

CCNP Route

17

CCNP Switch

18

CCNP Tshoot

19

CCNP Security

20

FTTH (Fiber To The Home)

21

هکر قانونمند (CEH)

 

گروه معماری

1

طراحی مقدماتی

 

2

طراحی پیشرفته

3

سیاه قلم

4

نقاشی با پاستل

5

نقاشی مداد رنگی

6

نقاشی رنگ روغن

7

نقاشی پرتره

8

خوشنویسی

9

خط تحریری

10

نقاشی کودکان

11

اسکیس وکروکی

12

راندو

13

عکاسی معماری

14

مهارت های سه گانه نرم افزارهای معماری

15

پرزانته وشیت بندی

16

ماکت سازی

17

اسکیس راندو کنکوری

18

مقاله نویسی

19

طراحی با دست آزاد

20

نقشه برداری

گروه فنی و مهندسی

1

Catia1,2

2

Solid works

3

Fluent

4

آشنایی با تجهیزات مهندسی شیمی

5

Hy SYS

6

Piping

7

Catia

8

نرم افزار هلو

9

Fuent

10

AVR

11

Solid Word

12

GIS  مقدماتی

13

GIS  پیشرفته

14

MS Project

15

ETABS

16

Primavera

17

Auto Land

گروه  انیمیشن

1

3D MAX 1 ویژه طراحان و معماران

2

3D MAX 2 ویژه طراحان و معماران

3

3D MAX 3 ویژه انیمیشن سازی

4

3D MAX 4 همراه با فتوشاپ و Vray

5

فتوشاپ عکاسی

6

فتوشاپ تبلیغات

7

فتوشاپ حرفه ای

8

Corel Draw

9

Captivate

10

Avid liquid

11

premiere

12

After Effect

13

MAYA 1

14

MAYA 2

15

Flash

16

In Design

17

Illustrator

18

Eduis

19

مدلسازی

 

آموزش‌هاي مديران:

به‌ آموزش‏هايي‌ اطلاق‌ مي‌گردد كه‌ در راستاي‌ تعالي معنوي و حرفه‌ای مديران‌ در زمينه‌هاي‌ بهبود نگرش‌ و بصیرت ‏افزایی و توسعه‌ مهارت‏های‌ انساني‌، ادراكي‌ و فني‌ در چارچوب «سامانه و برنامه آموزش مديران» طراحي و اجرا مي‌گردد. طی این آموزش‏ها بر اساس برنامه آموزش مدیران برای انتصاب، ارتقاء و تمدید مدت مدیریت حرفه‏ای الزامی‏است. مسئول‌ نيازسنجي و طراحي‌ این دوره‌ها، مرکز آموزش مديريت دولتي با تأیید معاونت توسعه مديريت است. آموزش‌هاي مديران به دو بخش زير طبقه بندي مي‌شوند:

الف- تعالي معنوي مديران ب- تعالي حرفه‏اي مديران


کرمانشاه،بلوار شهید بهشتی،ساختمان جهاددانشگاهی،معاونت آموزشی جهاددانشگاهی

مرکز شماره 1- سه راه 22 بهمن تلفن 31031-083 داخلی 315،316،317

تمام حقوق این وب سایت محفوظ است


› مرکز شماره 1- سه راه 22 بهمن تلفن 31031-083 داخلی 315، 316 و 317
› مرکز شماره 2- مسکن تلفن 34224127-083
› مرکز شماره 3- خیابان شورا تلفن 37274991-083