مدرسین معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی

نرگس پورطهماسبی

فوق ليسانس

پوریا ترکمانه

دكتري تخصصي

شبنم افشاری

فوق ليسانس

F20230501164924837279-20230501_164600.jpg

سپیده وفائی

فوق ليسانس

فاطمه صیادی

ليسانس

F20230507154346127522-1111.jpg

نازنین فتاحی

فوق ليسانس

کرمانشاه،بلوار شهید بهشتی،ساختمان جهاددانشگاهی،معاونت آموزشی جهاددانشگاهی

مرکز شماره 1- سه راه 22 بهمن تلفن 31031-083 داخلی 315،316،317

تمام حقوق این وب سایت محفوظ است


› مرکز شماره 1- سه راه 22 بهمن تلفن 31031-083 داخلی 315، 316 و 317
› مرکز شماره 2- مسکن تلفن 34224127-083
› مرکز شماره 3- خیابان شورا تلفن 37274991-083