تربيت مربي مهد کودک و پيش دبستاني(آنلاین)

مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)

اطلاعات دوره

  • مدرس:
  • ساعات دوره: ۱۲۰
  • جنسیت: مختلط
  • تاریخ شروع کلاس: اعلام میگردد
  • تاریخ پایان کلاس: ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
  • ظرفیت کلاس: ۲۵
  • ظرفیت باقیمانده: ۲۰
۴۵۵,۰۰۰ تومان
شروع ثبت نام
معاونت آموزشی