کمک های اولیه و فوریت های پزشکی

مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)

اطلاعات دوره

  • مدرس: آقاي شهريار نوري الاصل
  • ساعات دوره: ۵۶
  • جنسیت: مختلط
  • تاریخ شروع کلاس: ۱۴۰۰/۰۸/۱۶
  • تاریخ پایان کلاس: ۱۴۰۰/۱۰/۲۱
  • ظرفیت کلاس: ۱۶
  • ظرفیت باقیمانده: ۰
۴۱۷,۰۰۰ تومان
شروع ثبت نام
معاونت آموزشی