آزمون داخلی آموزشیاران و آموزش دهندگان مستمر (دو نفر به بالا) نهضت سوادآموزی، مدرسین طرح امین و معلمان قرآنی قبل از سال 1392
تعداد بازدید کننده: 124 تاریخ: 1400/04/16 11:16:24

اطلاعات کامل در سامانه  www.hrtc.ir


کرمانشاه،بلوار شهید بهشتی،ساختمان جهاددانشگاهی،معاونت آموزشی جهاددانشگاهی

مرکز شماره 1- سه راه 22 بهمن تلفن 31031-083 داخلی 315،316،317

تمام حقوق این وب سایت محفوظ است

› مرکز شماره 1- سه راه 22 بهمن تلفن 31031-083 داخلی 315، 316 و 317
› مرکز شماره 2- مسکن تلفن 34224127-083
› مرکز شماره 3- خیابان شورا تلفن 37274991-083