برگزاری دوره های حضوری و آنلاین کارکنان دولت
تعداد بازدید کننده: 1248 تاریخ: 1400/03/29 08:43:39

شماره تماس: 31031-083 داخلی 310 - مهندس امیری پور


کرمانشاه،بلوار شهید بهشتی،ساختمان جهاددانشگاهی،معاونت آموزشی جهاددانشگاهی

مرکز شماره 1- سه راه 22 بهمن تلفن 31031-083 داخلی 315،316،317

تمام حقوق این وب سایت محفوظ است


› مرکز شماره 1- سه راه 22 بهمن تلفن 31031-083 داخلی 315، 316 و 317
› مرکز شماره 2- مسکن تلفن 34224127-083
› مرکز شماره 3- خیابان شورا تلفن 37274991-083