برگزاری دوره های حضوری و آنلاین علوم پزشکی
تعداد بازدید کننده: 3974 تاریخ: 1400/03/29 08:52:16

برگزاری دوره های حضوری و آنلاین علوم پزشکی
شماره تماس: 31031-083 داخلی 315،316 و 317
دارای مجوز مرکز ملی آموزش مهارتی و حرفه ای علوم پزشکی


کرمانشاه،بلوار شهید بهشتی،ساختمان جهاددانشگاهی،معاونت آموزشی جهاددانشگاهی

مرکز شماره 1- سه راه 22 بهمن تلفن 31031-083 داخلی 315،316،317

تمام حقوق این وب سایت محفوظ است


› مرکز شماره 1- سه راه 22 بهمن تلفن 31031-083 داخلی 315، 316 و 317
› مرکز شماره 2- مسکن تلفن 34224127-083
› مرکز شماره 3- خیابان شورا تلفن 37274991-083