برگزاری مرحله عملی آزمون آتش نشانی
تعداد بازدید کننده: تاریخ: 1399/12/01 00:00:50

برگزاری مرحله عملی آزمون آتش نشانی در قالب گروه های ۵۰ نفره طی ۱۰ روز و باهمکاری استانداری؛ آتش نشانی؛ تربیت بدنی و معاونت آموزشی سازمان جهاددانشگاهی به عنوان مجری در ورزشگاه ۱۵ هزار نفری ۱۵ خرداد


کرمانشاه،بلوار شهید بهشتی،ساختمان جهاددانشگاهی،معاونت آموزشی جهاددانشگاهی

مرکز شماره 1- سه راه 22 بهمن تلفن 31031-083 داخلی 315،316،317

تمام حقوق این وب سایت محفوظ است


› مرکز شماره 1- سه راه 22 بهمن تلفن 31031-083 داخلی 315، 316 و 317
› مرکز شماره 2- مسکن تلفن 34224127-083
› مرکز شماره 3- خیابان شورا تلفن 37274991-083