دستیار دندانپزشک
تعداد بازدید کننده: 4462 تاریخ: 1401/06/12 14:13:39

دستیار دندانپزشک

از آنجا که تأمین بهداشت جامعه و نیز ارتقای خدمات ارائه شده در جامعه در زمره قوانین هر جامعه ای می باشد و همچنین لزوم بازآموزی و نوآموزی جامعه پزشکی کشور و ارتقای سطح دانش افرادی که در  این حوزه فعالایت می نمایند از اهمیت بسیاری برخوردار می باشد و همگی مؤید توجه در اولین رده ها  جهت ارتقا  کیفیت خدمات و به ویژه سترون سازی (استریلیزاسیون) و پیشیگیری از سرایت بیماری های واگیر می باشد، لیکن در برخی موارد مشاهده می گردد که افراد تجربی یا غیرتجربی بدون گذراندن دوره های آموزشی و کسب مهارتهای لازم، تأمین قسمتی از سلامت مردم را در دست گرفته و یا بعضا در امور پزشکی دخالت می نمایند. مقابله با این عوامل و جلوگیری از فعالیت آنها که غالبا به صورت غیر رسمی فعالیت می نمایند امری بسیار مشکل و شاید غیرممکن باشد لذا به نظر می رسد روش آسان تر فراهم نمودن مسیری برای کسب مهارتهای استاندارد توسط این افراد می باشد که با طی نمودن دوره های آموزشی، بتوانند ضمن ارائه خدمات مناسب تر، تحت نظارت و سازماندهی قرار گیرند. مسلما برگزاری این دوره ها، امکان برخورداری مردم از خدمات بهتر را فراهم نموده و می تواند از بسیاری حوادث ناگوار جلوگیری نماید.

دستیار دندانپزشکی یک متخصص بهداشت دندانپزشکی است که با دندانپزشکی تحت نظارت دندانپزشکی کار می کند. آنها با انجام وظایف قبل و بعد از انجام دندانپزشک با بیمار و همچنین کمک به دندانپزشک در طی مراحل خاص دندان، با بیماران کار می کنند.دستیار دندانپزشکی به تهیه کننده بیمار برای درمان، ابزارهای استریلیزاسیون، گذراندن وسایل در طول مراحل، نگهداشتن دستگاه های مکش، قرار دادن رادیوگرافی های دندانی، گرفتن عکس ها و ساختن دندان ها کمک می کند دستیار دندانپزشکی کارآیی دندانپزشک را در تحویل مراقبت بهداشت دهان و دندان به میزان قابل توجهی افزایش می دهد و عضو ارزشمند تیم مراقبت های دندان پزشکی است.

توانمندی های فراگير در پایان دوره

روش های استریلیزاسیون و پیشگیری از سرایت بیماری های واگیر در دندانپزشکی را بداند. – لوازم و تجهیزات مورد استفاده جهت درمان بیماران در دندانپزشکی را بشناسد. – به عنوان دستیار در کنار دندانپزشکی فعالایت  نماید.


کرمانشاه،بلوار شهید بهشتی،ساختمان جهاددانشگاهی،معاونت آموزشی جهاددانشگاهی

مرکز شماره 1- سه راه 22 بهمن تلفن 31031-083 داخلی 315،316،317

تمام حقوق این وب سایت محفوظ است


› مرکز شماره 1- سه راه 22 بهمن تلفن 31031-083 داخلی 315، 316 و 317
› مرکز شماره 2- مسکن تلفن 34224127-083
› مرکز شماره 3- خیابان شورا تلفن 37274991-083