Security
تعداد بازدید کننده: 1432 تاریخ: 1401/06/12 14:17:02

Security

شبکه هاي امروزي همان طور که انتقال اطلاعات را به صورت سریع و مطمئن براي ما انجام می دهند ، ریسک از دست رفتن یاسرقت و خراب کردن اطلاعات توسط افرادناشی یا خرابکار را نیز افزایش می دهند. CCNA Security که IINS نیز نامیده میشود، تأییدی بر توان فرد در برقراری امنیت شبکه های مبتنی بر سیسکو می باشد. به منظور دستیابی به این مهارت، داوطلب باید دانش لازم را به منظور ایمن ساختن زیرساخت شبکه و نیز شناسایی و مقابله با حملات و خطراتی که شبکه را تهدید می کنند، بدست آورد.

این دوره را می توان به عنوان راه ورود به دنیای امنیت شبکه های سیسکو دانست. در این دوره افراد با مفاهیم و تجهیزات امنیتی سیسکو در بستر لایه های 2 و 3 آشنا می شوند و دانش و مهارت های اولیه را برای تامین امنیت شبکه های سیسکو فراخواهند گرفت.در این دوره نیز شناخت انواع حملات و آسیب پذیری موجود در بستر شبکه های سیسکو و راه های مقابله با آن ارائه و آموزش داده می شود.برنامه آموزش این دوره دربرگیرنده مفاهیم امنیت هسته شبکه از جمله پیاده سازی، عیب یابی و مانیتورینگ شبکه و دانش پیاده سازی یکپارچگی، قابلیت اعتماد و در دسترس بودن که سه هرم مثلثی امنیت را شکل می دهند می باشد.مدرک فوق مدرکی شناخته شده در سطح بین المللی می باشد که راه را برای ورود به امنیت شبکه های پیشرفته و گسترده سیسکو هموار می سازد


کرمانشاه،بلوار شهید بهشتی،ساختمان جهاددانشگاهی،معاونت آموزشی جهاددانشگاهی

مرکز شماره 1- سه راه 22 بهمن تلفن 31031-083 داخلی 315،316،317

تمام حقوق این وب سایت محفوظ است


› مرکز شماره 1- سه راه 22 بهمن تلفن 31031-083 داخلی 315، 316 و 317
› مرکز شماره 2- مسکن تلفن 34224127-083
› مرکز شماره 3- خیابان شورا تلفن 37274991-083